Industrial Engineering Board


يادآوري 9 كتاب فارسي توليد و تفكر ناب

كتاب همراه ناب‌انديشان

فرهنگ اصطلاحات ناب (Lean Lexicon)، مشتمل بر تشريح تصويري مهم‌ترين و پركاربردترين اصطلاحات ناب است. در اين كتاب براي هر اصطلاح ناب يك توضيح روشنگر، يك مثال و تصويرهايي براي درك بهتر مطلب آمده است. فرهنگ اصطلاحات ناب، مشتمل بر 167 اصطلاح كليدي ناب، همراه با 56 تصوير است.

 

مقدمه‌اي بر هرگونه رهبري ناب كه خواهد آمد

براي آغاز سفر ناب بايد رهبران، مديران و كاركنان شركت، ديدگاه‌هاي خود را تغيير دهند. تغيير فرهنگي و كنار گذاشتن عادت‌ها و رويه‌هاي كاري قديمي و راه حل‌هاي سنتي تنها راه انجام يك دگرگوني ناب اثربخش و پايدار است.

دكتر دمينگ، كسي كه كيفيت و مديريت نوين را به ژاپني‌ها آموخت، يكي از نخستين كساني است كه پس از جنگ جهاني دوم، به مقابله با شيوه‌ي مديريت پراتلاف سنتي پرداخت و اساس يك شيوه‌ي مديريت نوين را پي ريخت. وي به همه نشان داد كه روش‌هاي سنتي رهبري و مديريت شركت‌ها و برخورد با مشتريان، كاركنان و تامين‌كنندگان غلط بوده و بايد روش نويني جايگزين آنها شود.

اگر مي‌خواهيد خيزش ناب خود را آغاز كنيد، كار را از تغيير بينش خود شروع كنيد. كتاب چهار روز با دكتر دمينگ (Four Days With Doctor Deming)، كه حاوي مطالب كامل يك سمينار چهار روزه‌ي دكتر دمينگ است، مي‌تواند شما را براي اين تغيير آماده كند. خواندن اين كتاب مثل آن است كه نظرات و انديشه‌هاي وي را از نزديك از خود او بشنويد.

 

كسي كه كيفيت را به ژاپني‌ها آموخت

در دهه‌ي 1950، ژاپني‌ها آموزه‌هاي دكتر دمينگ در زمينه‌ي مديريت و كيفيت را از وي آموختند و با بكارگيري آنها، توانستند صنايع ورشكسته‌ي خود را بازسازي كرده و ژاپن را تا مرحله‌ي برتري اقتصادي كنوني به پيش ببرند. بعضي از شركت‌هاي آمريكايي نيز در دو دهه‌ي اخير، انديشه‌ها و آموزه‌هاي دكتر دمينگ را در كانون توجه خود قرار داده و توانستند از عمق شكاف رقابتي خود با ژاپني‌ها بكاهند.

Rafael Agvaio، از شاگردان دكتر دمينگ است كه توانسته با مطالعه‌ي دقيق آموزه‌هاي وي، كتابي را سرشار از مثال‌هاي كاربردي و توضيحات روشنگر بنويسد كه امكان درك عميق ايده‌ها و آموزه‌هاي دكتر دمينگ را براي هر كس با هر سطح دانشي فراهم آورد و نشان دهد كه چگونه مي‌توان از اين ايده‌ها در صنايع مختلف توليدي، خدماتي و امور مختلف استفاده كرد. (آموزه‌هاي دكتر دمينگ (Dr. Deming))

 

داستان گذار از توليد انبوه به توليد ناب

به راستي تويوتا چگونه تويوتا شد و به حدي رسيد كه اكنون نه تنها بزرگترين شركت خودروساز دنيا، بلكه سودآورترين نيز هست؟

Taiichi Ohno، مديرعامل سابق تويوتا و معمار سيستم توليد تويوتا، حاصل 40 سال تلاش بي‌وقفه براي ساختن اين سيستم را كه بعدها به توليد ناب نيز معروف شد در كتاب ساده و روان سيستم توليد تويوتا (Toyota Production System) تشريح كرده است.

جيم ووماك و دان جونز، كتاب سيستم توليد تويوتا را كتاب كلاسيك توليد ناب ناميده‌اند، كتابي كه فلسفه و روح حاكم بر توليد ناب و چگونگي پيدايش، رشد و توسعه آن را نشان داده و خواننده را عميقا، با اصول، مفاهيم و تكنيك‌هاي ناب آشنا مي‌كند. اين كتاب در عين حال نشان مي‌دهد كه چه كوشش‌هايي لازم است تا بتوان بر مقاومت‌ها غلبه كرد و خيزش ناب را آغاز كرده و با موفقيت به انجام رساند.

قبل از آغاز هر گونه مطالعه و دگرگوني ناب، براي آنكه بتوانيد از مفهوم واقعي توليد ناب آگاه شده و درك درستي از چالش‌هاي پيش رو داشته باشيد، كتاب سيستم توليد تويوتا را بارها بخوانيد.

 

ماشيني كه جهان را تغيير داد

كتاب دوران‌ساز توليد ناب، كه دانش مديريت را به دو دوره‌ي قبل و بعد از آن تقسيم مي‌كند، بر اساس تحقيقي نگاشته شد كه به رهبري جيم ووماك، دان جونز و دان روس و توسط MIT با همكاري پنجاه شركت خودروسازي در هيجده كشور مختلف صورت گرفت. اين تحقيق كه پنج سال به طول انجاميد و همچنان گسترده‌ترين تحقيق مبتني بر ارزيابي مقايسه‌اي است كه تاكنون در هر صنعتي انجام شده است در جستجوي پاسخ اين پرسش انجام شد: چرا صنايع خودروسازي ژاپن و در بين آنها تويوتا به اين حد از موفقيت بدون وقفه دست يافته‌اند؟ به راستي تفاوت واقعي در چيست؟

كتاب توليد ناب يا ماشيني كه جهان را تغيير داد (The Machine that Changed the World)، ارائه‌ي گزارشي كامل و همه‌جانبه درباره‌ي نتايج اين تحقيق است، كتابي كه نويد ظهور شيوه‌ي جديد توليدي را داد، شيوه‌اي كه توليد ناب ناميده شد.

كتاب توليد ناب در واقع يك مقايسه‌ي جامع بين دو سيستم كسب و كار است، انبوه در مقابل ناب. اين كتاب از كامل‌ترين كتبي است كه درباره‌ي تفاوت‌هاي اين دو سيستم در زمينه‌ي طرز كار كارخانه، مديريت نيروي انساني، رفتار با مشتري و بازاريابي، نحوه‌ي طراحي و تكوين محصول جديد، رفتار با تامين‌كننده و در نهايت كل جامعه نوشته شده است.

در اين كتاب، يك گزارش كامل، ساده و همه‌جانبه از عملكرد كل سيستم توليد ناب در همه‌ي جنبه‌ها در مقايسه با توليد انبوه ارائه شده و عنوان شده است كه نه تنها توليد ناب به زودي در عرصه‌ي خودروسازي و در بيرون از ژاپن بلكه در تمام صنعت‌ها و در سرتاسر جهان به شيوه‌ي توليد غالب مبدل شده و نحوه‌ي زندگي همه را تحت تاثير قرار خواهد داد.

كتاب توليد ناب، راهنماي تمام مديران در تمام محيط‌هاي صنعتي است براي آنهايي كه مي‌خواهند به يك ناب‌انديش تبديل شوند و در شركت خود آغازگر خيزش ناب بوده و آن را از سيستم سنتي توليد انبوهي به سيستم نوين ناب هدايت و رهبري كنند.

 

ريشه‌كن كردن اتلاف و آفرينش ارزش در سازمان‌ها

تفكر ناب، مبتني بر پنج اصل اساسي است كه نشان مي‌دهد چگونه مي‌توان گام به گام و مرحله به مرحله، يك شركت را از يك سيستم توليد انبوه به يك سيستم توليد نابي مبدل كرد. تفكر ناب كه براي نخستين بار توسط جيم ووماك و دان جونز ( مولفين كتاب توليد ناب: ماشيني كه جهان را تغيير داد) و بر اساس اصول كسب و كار تويوتا تدوين شده است به بسياري مديران در سرتاسر جهان كمك كرده است بتوانند براي آفرينش ارزش واقعي براي مشتري، از جعبه ابزار بهبود ناب، به گونه‌اي اثربخش استفاده كنند.

كتاب تفكر ناب (Lean Thinking)، كه به كتاب كلاسيك جيم ووماك و دان جونز معروف است نزديك به يك دهه از انتشار ويرايش نخستين آن به زبان انگليسي مي‌گذرد، شواهد بسيار نشان مي‌دهد كه اين كتاب و اصول پنج‌گانه‌ي تفكر ناب براي اهل صنعت و هرگونه كسب و كاري (اعم از توليدي و خدماتي) به گونه‌اي فزاينده، راهگشا و مفيد بوده است. تفكر ناب و اصول پنج‌گانه‌ي آن را مي‌توان رهيافت سيستماتيك به بهبود نيز نام نهاد.

جيم ووماك و دان جونز در سال 2003 و بر اساس تجارب و مطالعات بعدي خود ويرايش جديد تفكر ناب را منتشر ساختند كه بخشي درباره‌ي وضعيت كنوني شركت‌هاي ناب كه در ويرايش نخست درباره‌ي آنها سخن رفته بود، به آن اضافه شده است و شامل تجديدنظر و تكميل برنامه‌ي عملياتي ارائه‌شده در ويرايش نخست كتاب است.

در ترجمه‌ي اخير آن نيز گزارشي درباره‌ي تجربه‌ي ناب‌سازي در ايران براي نشان دادن امكان تحقق توليد و تفكر ناب در كشور و نحوه‌ي انجام آن ارائه شده است.

 

نقشه‌برداري جريان ارزش: ابزاري براي آفرينش ارزش و حذف توليد در كف كارگاه

نقشه‌ي جريان ارزش الگو و برنامه‌ي خيزش ناب است و آموزش ديدن (Learning To See) كتابي است كه اين ابزار مفيد و قدرتمند را به زباني ساده، به صورت گام به گام به همگان، فارغ از ميزان تجارب ايشان آموزش مي‌دهد. اين كتاب بس نوآورانه كه ابزار نقشه‌برداري جريان ارزش را معرفي مي‌كند و نحوه‌ي كار با آن را آموزش مي‌دهد، بسيار ساده و قابل درك است. اين كتاب كه برنده‌ي جايزه شينگو (1999) است، حاوي نقشه‌هاي واقعي است كه به وسيله نمودارها و تصاويري روشن و به سادگي هرچه تمام‌تر نمايش داده شده‌اند.

نقشه‌برداري جريان ارزش، يك ابزار كاربردي است كه حركت مواد و اطلاعات را در طول هر فرايند با استفاده از علائم اختصاري نشان مي‌دهد. نقشه‌هاي جريان ارزش، شامل دو نقشه‌ي وضع موجود و وضع آينده است. نقشه‌ي وضع موجود، تصويري از كل فرايند توليد محصول (شامل فعاليت‌‌هاي ارزش‌آفرين و ارزش‌ناآفرين) را به مديران و مجريان ارائه مي‌كند و نقشه‌ي وضع آينده، يك مسير مشخص را براي پياده‌سازي سيستم ناب در كارخانه تدوين مي‌كند.

كتاب حاضر، مفاهيم پيچيده و مشكل را در قالب يك نقشه نشان مي‌دهد و با اين ابزار بسيار ساده، كارخانجات همان چيزي را به دست مي‌آورند كه براي فهم و درك جريان ارزش لازم دارند.

 

كارگاه آموزشي براي استقرار سلول حركت پيوسته در كف كارگاه

كتاب كارگاهي آفرينش حركت پيوسته (Creating Continuous Flow)، با بياني ساده و گام به گام، مراحل استقرار يك سيستم حركت پيوسته‌ي پايدار مواد و اطلاعات در سلول‌ها و خطوط توليد را آموزش مي‌دهد. استقرار حركت پيوسته، گام اول و پيش‌نياز دست‌يابي به هر گونه جريان ارزش نابي است.

اين كتاب، همچون كتاب آموزش ديدن و ساير كتاب‌هاي Lean Enterprise، برنده‌ي جايزه شينگو شده است. آفرينش حركت پيوسته شما را به سطح جديدي از عملكرد خواهد رساند تا بتوانيد با طراحي درست و كاراي سلول‌هاي حركت پيوسته، به شكل قابل توجهي از هزينه‌ها و زمان انتظار توليد خود را بكاهيد.

آفرينش حركت پيوسته گام منطقي بعد از نقشه‌‌برداري جريان ارزش است. شما در مرحله‌ي نقشه‌برداري جريان ارزش، بايد فرايند سرعت‌ساز (فرآيند پيشتاز) خود را تعيين كرده و نحوه‌ي حركت مواد و اطلاعات در كارخانه را نيز طراحي كره باشيد.

پس از اين كار، گام بعدي آن است كه از سطح كارخانه به سطح فرايند آمده و سلول حركت پيوسته پيشتاز (سرعت‌ساز) خود را محقق كنيد. اين كار باعث مي‌شود كه شما آهنگ توليد را براي كل كارخانه و جريان ارزش، تغيين كرده و اصول حركت پيوسته را در هر جا كه بتوان پياده كنيد.

واقعا، اگر مي‌خواهيد يك جريان ارزش ناب داشته باشيد، جريان ارزشي با حداقل اتلاف و حداكثر ارزش‌آفريني براي مشتري، بايد بتوانيد يك حركت پيوسته واقعي را در فرايندهاي خود متحقق كنيد. كتاب آفرينش حركت پيوسته، راهنماي عملي شما براي تحقق عملي چنين حركت پيوسته‌ي تك‌واحدي‌اي خواهد بود.

 

بهبود كيفيت محصول از طريق جلوگيري از بروز عيوب

پس از پياده‌سازي حركت پيوسته (و همچنين پس از استقرار سيستم كشش هموار)، شما بايد بتوانيد از هرگونه توقف ناخواسته در فرايند سرعت‌ساز خود جلوگيري كنيد، توقف به خاطر خرابي ماشين‌ها، نرسيدن مواد اوليه، غيبت كاركنان و مهم‌تر از همه، توليد محصول معيوب يا دريافت قطعه معيوب.

براي تحقق چنين آرماني شما بايد به خرابي صفر، عدم تامين به موقع صفر و عيوب صفر دست پيدا كنيد. در توليد ناب (يا همان سيستم توليد تويوتا) هيچ يك از اين اهداف دست‌نيافتني نيستند و براي دست‌يابي به آنها تكنيك‌هاي خاصي طراحي شده و بكار مي‌روند.

تكنيك دست‌يابي به عيوب صفر، يكي از ضرورت‌هاي يك فرايند ناب، پوكا- يوكه (Poka-Yoke) است. اين كتاب شامل 100 مثال كاربردي از نحوه پياده‌سازي تكنيك‌هاي ضد خطا است.

 

كتاب‌هاي فوق از طريق 09122658191 يا info@LeanSoul.com با ارائه و ارسال مشخصات فردي، آدرس و تلفن قابل تهيه است. گروه LeanSoul در ادامه‌ي فعاليت‌هاي خود جهت ترويج و توسعه‌ي دانش توليد و تفكر ناب در همكاري با نشر آموزه اقدام به ارسال رايگان كتب فوق به تمام نقاط کشور از طریق پست عادی مي‌نمايد.


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

كنگره‌ي بين‌المللي مديريت ريسك (28 و 29 آذرماه)

كنگره‌ي بين‌المللي مديريت ريسك، 28 و 29 آذرماه (چهارشنبه و پنج‌شنبه) در تهران برگزار خواهد شد.

طراحي اين كنگره از سوي انجمن مديريت راهبردي ايران صورت گرفته است كه با نگاه تخصصي و رويكرد علمي و كاربردي نياز مديران به شناخت دانش و مهارت مديريت ريسك پوشش داده شود تا سازمان اقتصادي، صنعتي يا عمومي خود را از ريسك‌هاي متعدد و متنوع موجود در فضاي كنوني كسب و كار از طريق كاهش ريسك يا جبران خسارت ناشي از آن سالم نگه دارند.

علاقمندان به شركت در كنفرانس و كسب تكميلي مي‌توانند از كانال‌هاي ارتباطي دبيرخانه (شركت توسعه‌ي اطلاعات كاربردي) استفاده نمايند:

تلفكس: 4-8844973، پست الكترونيكي: info@rmsummit.ir

وب‌سايت: www.RMSummit.ir

 

سازمان كنگره

دبير: دكتر نجف قراچورلو

دبير شوراي سياستگذاري: دكتر محمدرضا وفايي

دبير كميته‌ي علمي: دكترجمال شهرابي

دبير اجرايي: مهندس امير آقايي

                                                    آشنايي بيشتر

هزينه‌ي ثبت نام

(ريال)

اعضاي هيات علمي

000/000/1

دانشجويان

000/800

آزاد

000/000/2

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

ويژه‌نامه‌ي توليد و تفكر ناب

مصاف (فصل‌نامه‌ي علمي دانشكده‌ي مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي اميركبير) با همكاري گروه LeanSoul در يك شماره‌ي ويژه به توليد و تفكر ناب پرداختهاست.

مطالب اين ويژه‌نامه اطلاعات لازم براي ورود به دنياي ناب را ارائه مي‌كند تا مخاطب از آن به عنوان راهنما براي پيمودن راه ناب استفاده نمايد.

در كنار مطالب نشريه، فهرستي از كتاب‌هاي فارسي و وب‌سايت‌هاي معتبر ناب به همراه معرفي آنها موجود ميباشد.

Mark Graban، از اساتيد برجسته‌ي ناب (Lean Healthcare) مقاله‌اي در زمينه‌ي استقبال از حركت علمي ايران در عرصه‌ي ناب براي اين شماره به رشته‌ي تحرير در آوردهاست.

نشريه براي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير به بهاي 25000 ريال و براي ديگران به بهاي 50000 ريال عرضه شده است كه علاقمندان جهت سفارش مي‌توانند از طريق 09122658191 يا info@LeanSoul.com با ارائه و ارسال مشخصات فردي، آدرس و تلفن درخواست خود را مطرح نمايند.

 

آشنايي با تفکر ناب (تاريخچه، گستره‌ي کاربرد و تعاريف کلي)

ضمن اشاره به تاريخچه‌ي ناب، با Lean Enterprise و موسسه‌ي هوافضاي ناب (وابسته به MIT) و دستاوردهاي آنان آشنا مي‌شويد.

معرفي سيستم توليد تويوتا

به ذکر اصول کلي سيستم توليد تويوتا مي‌پردازد.

معرفي سيستم توليد مرسدس بنز

به تشريح سيستم توليد مرسدس بنز که از ابتداي سال 2000 ميلادي در اين شرکت در حال اجرا است، پرداخته مي‌شود.

راه توليد نيسان

مجموعه نگرش‌ها، روشها و اصول مديريت کارخانه‌ي نيسان را به اختصار توضيح مي‌دهد.

فرايند پياده­سازي کانبان و سنکرون در زنجيره‌ي تامين گروه صنعتي ايران‌خودرو

در اين گزارش ضمن ارائه‌ي توضيحاتي در خصوص توليد ناب، مراحل اجرا و دستاوردهاي آن را در گروه صنعتي ايران‌خودرو مورد بررسي قرار گرفته است.

توليد ناب و نقاط متمايزکننده‌ي آن از توليد انبوه

سعي شده است سيري از سيستم‌هاي توليدي بشر، تعاريف و مفاهيم کليدي توليد ناب، چگونگي پيدايش اين روش و نکات متمايزکننده‌ي آن از توليد انبوه و چگونگي دست‌يابي به اين نوع توليد و نتايج حاصل از پياده‌سازي تکنيک‌ها و روش‌هاي مورد استفاده در توليد ناب در يک واحد صنعتي به صورت کلي بيان شود.

توليد ناب از تئوري تا عمل

در نظر دارد در جستجوي حلقه‌ي مفقوده در پياده‌سازي توليد ناب در صنعت كشور، ابعادي از اين رويكرد را كه كمتر مورد توجه قرار گرفته و گسترش آن را به چالش انداخته است، به نظاره بنشيند. لذا از ذكر مفاهيم اصلي توليد ناب و شرح و بسط آن صرف نظر نموده است.

سفر ناب           

ترجمه‌اي از مجموعه مقاله‌هاي ووماک مي‌باشد که در آن براي اولين بار نحوه‌ي ترسيم نقشه‌ي جريان ارزش را تشريح کرد.

هموارسازي خط توليد در سالن پرس 3 ايران‌خودرو با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي

يك مدل برنامه‌ريزي مختلط غيرخطي جهت هموارسازي توليد در يك صنعت خودكار بكار گرفته شده است.

مصاحبه با دکتر سيد محمد معطر حسيني (يک معلم ناب)

عمدتا به سوابق تحصيلي، تحقيقاتي و مشاوره‌ي ايشان در حوزه‌ي توليد ناب و سيستم JIT متمرکز گرديده است.

به دنياي ناب خوش آمديد

خوشامدگويي Graban به حركت علمي ناب ايران

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

كارگاه بكارگيري OPM3 در سازمان‌هاي پروژه‌محور (14 تا 16 آذرماه)

كارگاه بكارگيري مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه‌محور به مدت 3 روز، 14 تا 16 آذرماه (چهارشنبه تا جمعه) از ساعت 8 الي 17 توسط موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا برگزار خواهد شد.

استاندارد OPM3 به سازمان‌ها در درك مديريت پروژه‌ي سازماني و سنجش بلوغ‌شان در مقايسه با معيارها (راهكارهاي برتر) كمك مي‌كند و آنها را آماده‌ي برنامه‌ريزي بهبود بلوغ مديريت پروژه سازماني مي‌كند.

هزينه‌ي كارگاه 245 هزار تومان مي‌باشد كه به شركت‌كنندگان گواهي‌نامه‌ي معتبر با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تاييد دبيرخانه‌ي كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه اعطا مي‌شود.

علاقمندان به حضور در كارگاه (مهلت ثبت نام: اول آذر) و كسب اطلاع تكميلي مي‌توانند از كانال‌هاي ارتباطي زير بهره بگيرند:

تلفن: 12-88342908، فكس: 88342913، پست الكترونيكي: apmi@aryanagroup.com

 

اهداف

- شناخت ساختار و عناصر استاندارد OPM3

- معرفي گام‌هاي بكارگيري OPM3

- شناسايي اهميت راهكارهاي برتر

- توانايي انجام يك خودارزيابي OPM3

 

مدرس

مهندس علي واحدي (PMP)

 

محتوا (جزييات بيشتر)

- آشنايي با مدل‌هاي بلوغ سازماني

- نگاه كلي به OPM3

- مفاهيم پايه‌اي

- معرفي گام‌هاي OPM3

- راهكارهاي برتر

- فرايند OPM3

- فهرست راهنماي OPM3

- چرخه‌ي OPM3

 

شركت‌كنندگان

حضور در اين كارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

- مديران پروژه‌ي حرفه‌اي

- مشاوران فعال در حوزه‌ي OPM3

- افراد علاقمند به فعاليت در نقش ارزياب OPM3

 

پيش‌نياز

- دو سال تجربه‌ي كار در حوزه‌ي مديريت پروژه

- آشنايي به استاندارد PMBOK

آشنايي با OPM3

OPM3 مخفف عبارت مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه است. استانداردي كه تحت نظارت موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آمريكا و در ادامه‌ي استانداردهاي منتشرشده توسط اين موسسه به چاپ رسيده است. محتوای مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه، برمبناي اطلاعات گسترده‌اي است که از مشاوران و متخصصان مديريت پروژه به دست آمده و منطبق با مطالب و فرايندهاي کتاب پيکره‌ي دانش مديريت پروژه مي‌باشد.

اين مدل، در يک دوره‌ي تقريبا، شش‌ساله و با مطالعه‌ي بيش از بيست و هفت مدل بلوغ سازمانی موجود، توسعه يافته است. در طی اين فرايند، بيش از هشتصد داوطلب و متخصص مديريت پروژه از تقريبا تمامي صنايع از ۳۵ کشور جهان به صورت فعالانه در اين پروژه درگير بوده‌اند.

يکی از وجوه تمايز OPM3 نسبت به استاندارد PMBOK که مرجع شناخته‌شده‌ای در مديريت پروژه می‌باشد، معيارها و ضوابط مشخص و مدونی است که در قالب راهكارهاي برتر عرضه شده است. همچنين OPM3 به سازمان‌هايي كه خواهان افزايش بلوغ مديريت پروژه سازماني خود هستند، كمك مي‌كند تا برنامه‌ريزي بهبود انجام دهند.

دانش، ارزيابي و بهبود سه عنصر كليدي اين استاندارد است. (كتاب OPM3 به زبان فارسي)

 

OPM3: Organizational PM Maturity Model

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

شبكه‌ي دانشگاهي LeanSoul

گروه LeanSoul در راستاي استراتژي‌هايش در زمينه‌ي گسترش توليد و تفكر ناب در كشور، اقدام به راه‌اندازي شبكه‌ي دانشگاهي خود نمودهاست.

اين گروه در راستاي دست‌يابي به اهداف تشكيل اين شبكه، در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي افرادي را جهت همكاري و نمايندگي با دارا بودن شرايط زير مي‌پذيرد:

- دانشجوي سال سوم به بالاي مهندسي صنايع، مديريت صنعتي يا مديريت بازرگاني

- عضو انجمن‌هاي علمي دانشگاه

- علاقه به موضوع شش‌سيگماي ناب

 

علاقمندان جهت اعلام آمادگي لازم است مشخصات خود را به پست الکترونيکي info@LeanSoul.com ارسال نمايند.

 

اهدف شبكه‌ي دانشگاهي LeanSoul

- توسعه‌ي دانش شش‌سيگماي ناب از طريق برگزاري دورههاي آموزشي

- شناسايي و هدايت استعدادهاي بالقوه‌ي دانشجويي

- حمايت و همکاري با نشريات دانشجويي و دانشگاهي جهت ترويج فرهنگ شش سيگماي ناب،

- حمايت علمي دانشجويان در انجام پروژه‌هاي پاياني مرتبط

- تهيه‌ي بانک اطلاعاتي پروژه‌هاي پاياني مرتبط

- تقويت منابع کتابخانه‌اي در دانشگاه‌ها و مراکز علمي- پژوهشي كشور

- انتشار نشريات با موضوع ناب

- ارائه‌ي مقاله و کارگاه‌هاي ويژه موضوع ناب

- برگزاري Teleconference با اساتيد بين‌المللي ناب

- برگزاري نشست‌هاي علمي با اساتيد داخلي

- پيگيري دوره‌هاي بلندمدت ناب در دانشگاه‌ها با همکاري مراکز علمي معتبر خارجي

- طراحي و اجراي شبکه‌ي متفکرين ناب کشور جهت ايجاد بستري براي تبادل تجربه‌هاي ناب کشور

 

استراتژي دوم: ارتقاي سطح مديريت کارخانجات توليدي کشور با استفاده از تکنيک‌هاي ناب در:

- طراحي جعبه‌ي ابزار ناب با استفاده از الگوهاي مديريت کارخانجات بزرگ مانند تويوتا، بنز و نيسان

- ارائه‌ي متد سنجش وضعيت سيستم‌هاي توليد جهت تعيين وضعيت سطح ناب بودن آنها

- ارائه‌ي Roadmap براي سيستم‌هاي توليدي جهت رسيدن به وضعيت توليد در کلاس جهاني بر اساس مدل‌هاي موفق اروپايي

معرفي LeanSoul

 

چشم‌انداز: بسط و گسترش دانش ناب در ايران

 

اين چشم‌انداز در دو استراتژي پيگيري مي‌شود:

استراتژي اول: بالابردن سطح آگاهي‌هاي آکادميک کشور در زمينه‌ي ناب از طريق:

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

دوره‌ي آمادگي آزمون مديريت پروژه‌ي حرفه‌اي (24 ساعت)

دوره‌ي آمادگي آزمون مديريت پروژه‌ي حرفه‌اي از 30 آبان الي 2 آذرماه (چهارشنبه تا جمعه)، ساعت 8 تا 17 توسط موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا برگزار خواهد شد.

در اين دوره كه شركت‌كنندگان آن با مفاهيم مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK آشنايي كامل دارند به سرپرستي مهندس علي واحدي ديز، PMP با مرور سريع مطالب و نكات به حل تست‌هاي نمونه‌ي PMP در هر يك از حوزه‌هاي 9گانه مي‌پردازند تا آماده‌ي شركت در آزمون PMP شوند.

هزينه‌ي شركت در دوره 245 هزار تومان است كه علاقمندان جهت حضور (مهلت: 15 آبان‌ماه) و كسب اطلاعات تكميلي مي‌توانند از كانال‌هاي ارتباطي زير استفاده نمايند:

تلفن: 12-88342908، فكس: 88342913، پست الكترونيكي: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌هاي دوره (مرور نكات، آزمون، رفع اشكال)

بخش 1: مباحث مقدماتي

نكات و اصطلاحات خاص PMI

بخش 2: چارچوب مديريت پروژه

بخش 3: چرخه‌ي حيات پروژه و سازمان

بخش 4: فرايندهاي مديريت پروژه‌ي يك پروژه

بخش 5: مديريت يكپارچگي پروژه

 

بخش 6: مديريت محدوده‌ي پروژه

بخش 7: مديريت زمان پروژه

بخش 8: مديريت هزينه‌ي پروژه

بخش 9: مديريت كيفيت پروژه

بخش 10: مديريت منابع انساني پروژه

بخش 11: مديريت ارتباطات پروژه

بخش 12: مديريت ريسك پروژه

بخش 13: مديريت تداركات پروژه

بخش 14: مسووليت حرفه‌اي و اجتماعي

 

بخش 15: آزمون نهايي

آشنايي مختصر با PMP (IV) (آزمون PMP)

 

چند نكته پيرامون جلسه‌ي آزمون PMP

- اين آزمون هر ماه توسط Parametric Testing Centers در دبي برگزار مي‌گردد.

- سوالات از طريق كامپيوتر خواهد بود.

- 15 دقيقه‌ي اول به حل چند تست آزمايشي توسط كامپيوتر اختصاص خواهد يافت.

- طي چهار ساعت و نيم (270 دقيقه) بايد به 200 تست چهار گزينه‌اي پاسخ دهيد.

- حد قبولي در آزمون 5/68% يا 137 پاسخ صحيح به سوالات است.

- بلافاصله پس از آزمون نتيجه و نمرات اعلام مي‌شود ولي مدرك نهايي به فاصله‌ي يك ماه به آدرسي در خارج از ايران ارسال مي‌گردد!

- هزينه‌ي ثبت نام، 555 دلار مي‌باشد و اعضاي PMI مشمول 150 دلار تخفيف مي‌شوند.

 

آشنايي مختصر با PMP: (I) (II) (III)

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع