Industrial Engineering Board


کارگاه آموزشی استاندارد ICB (آمادگی سطح C و D، سه روز)

کارگاه آموزشی استاندارد ICB به مدت سه روز، 31 مرداد تا دوم شهریورماه (پنج‌شنبه تا شنبه) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

استاندارد ICB به عنوان پایه‌ای برای شایستگی مدیران پروژه با معرفی شاخص‌های انتخاب و کنترل اعضای تیم پروژه به چگونگی رشد، توسعه و ارزیابی اعضای تیم و مدیران پروژه می‌پردازد. شایستگی‌ها در این استاندارد در سه بخش رفتاری (15 زیربخش)، فنی (20 زیربخش) و مفهومی (11 زیربخش) بیان می‌شوند.

مدرس کارگاه، دکتر کلاوس پاننباخر با تشریح این استاندارد، شرکت‌کنندگان را جهت اخذ گواهی‌نامه‌ی سطح C و D گواهی‌نامه‌های IPMA آماده می‌کند. (انجمن مدیریت پروژه‌ی ایران به عنوان نماینده‌ی IPMA نسبت به ارزیابی و ارائه‌ی گواهی‌نامه بر اساس استاندارد ICB اقدام می‌کند.)

هزینه‌ی کارگاه 485 هزار تومان می‌باشد که به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌ی معتبر دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا می‌گردد. (کارگاه به زبان انگلیسی همراه با ترجمه‌ی همزمان فارسی برگزار می‌گردد.)

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا 15 مرداد) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب کارگاه

 

روز اول

- آشنایی و تبادل خواسته‌ها و انتظارات

- مفاهیم، تعاریف و سیستم گواهی‌های IPMA

- مروری بر شایستگی‌های فنی در ICB

 

روز دوم

- شایستگی‌های رفتاری در ICB

- شایستگی‌های مهندسی در ICB

 

روز سوم

- خودارزیابی

- فرایند اعطای گواهی‌نامه

- گزارش‌ها و مصاحبه‌ها

- جمع‌بندی، مروری بر انتظارات و اختتام

آشنایی با پروفسور Klaus Pannenbacker

- رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه (IPMA)

- سرپرست و عضو تیم تحریریه‌ی استاندارد ICB

- رییس انجمن مدیریت پروژه‌ی آلمان (GPM)

- مدرس بین‌المللی مدیریت پروژه

- مدیر پروژه‌های زیمنس به مدت 21 سال

- مدیرعامل موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی GMBH به مدت 26 سال

- عضو هیات مدیره و رییس بخش گواهی‌نامه‌ی انجمن مدیریت پروژه‌ی آلمان به مدت 8 سال

- اولین ارزیاب خارجی انجمن‌های مدیریت پروژه‌ی کشورهای روسیه، مصر، هلند، اسلوانی و ...

 

 

- بررسی گواهی‌های شایستگی فردی PM


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

سخنرانان بین‌المللی چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

پنج استاد بینالمللی و صاحبنظر برجسته جهت سخنرانی و ارائهی کارگاه در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه (29 و 30 مرداد) حضور خواهند داشت.

علاقمندان جهت ثبت نام در کنفرانس و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی دبیرخانه استفاده نمایند:

تلفن: 4-88342900، وب‌سایت: www.iipmc.com

 

دکتر کلاوس یورگ پاننباخر (Dr. Pannenbaecker)

- رییس سابق انجمن بینالمللی مدیریت پروژه و انجمن مدیریت پروژهی آلمان (GPM)

- عضو تیم تحریریهی استاندارد جهانی مدیریت پروژه ICB

- ارزیاب گواهینامههای بینالمللی مدیریت پروژه IPMA

چگونه پروژه‌ها را بهتر مدیریت کنیم؟

هر مدیر پروژهای در ابتدای پروژه خود با این احساس مواجه است که در کجای پروژه شاهد ریسک خواهد بود و او احتمالا در پایان پروژه همان ریسکها را مشاهده میکند. آگاهی از حوزههای رخداد ریسک، نقاط قوت و ضعف را در مدیریت پروژه آشکار و با چگونگی مدیریت در آینده آشنا میکند.

دکتر تور مولر (Dr. Moller)

- دکترای مدیریت اجرایی

- مشاور و مدرس در زمینهی مدیریت پروژه و سایر شاخههای مدیریت اجرایی

- ارزیاب بینالمللی تعالی پروژه

- سرارزیاب و مدرس ارزیابان تعالی پروژه

- عضو هیات مدیرهی GPM

- مدیر جایزهی تعالی پروژه‌ی آلمان

- عضو هیات مدیرهی جایزهی بینالمللی IPMA

مدیریت ذینفعان در هنگام تعالی پروژه در  سازمان

توفیق اجرای اقدامات و طرح‌های سیستمی و مدیریتی در گروی شناخت ذی‌نفعان و تلاش برای دست‌یابی به اهداف متوازن در این زمینه است. این کارگاه در محورهای شناخت، فشارها و علاقمندی‌ها، هزینه‌ها و منافع و چگونگی مدیریت کارای ذی‌نفعان در هنگام اجرای تعالی پروژه در سازمان تشریح می‌شود.

پروفسور علی جعفری (Prof. Jafari)

- دکتری اقتصاد بازرگانی

- استاد و رییس دانشگاه بینالمللی استرالیا

- استاد برجستهی مدیریت پروژه

- ارائهی خدمات حرفهای و مشاورهای مدیریت پروژه به سازمان‌ها

توسعه‌ی حرفه‌ای در سازمان‌های پروژه‌محور

قابلیتها یا شایستگیهای  کلیدی یک سازمان کاملا مرتبط با نوع کسب و کار و اهداف استراتژیک آن و نوع محصولات و خدمات است. سازمان باید بتواند برای ایجاد یا توسعهی مجموعهی بهینه از قابلیتهای مورد نیاز برنامهریزی نماید.

الکساندر متی (Mattey A.)

- استاد دانشگاه ژنو سوئیس

- متخصص PMO و بلوغ سازمانی مدیریت پروژه

- مدیرعامل pmexperts

- معاون PMI سوئیس

- 24 سال تجربهی مدیریت پروژه در کشورها

ساخت یک سازمان پروژه‌محور

بیشتر افراد درگیر در پروژه‌ها به مدیریت پروژه اعتقاد دارند. اما افراد ارشد در ساختار سازمانی مانند مدیران عامل رفتار مشابهی با مدیریت پروژه ندارند که با مشکلاتی برای تحویل پروژههای خود در زمان و بودجه برنامهریزی شده روبهرو هستند.

ویکو والیلا (Valila V.)

- قائممقام انجمن بینالمللی مدیریت پروژه

- رییس انجمن بینالمللی مدیریت پروژهی فنلاند

- متخصص حوزهی مدیریت ریسک

- مدرس و ارائهدهندهی کارگاههای آموزشی و سخنرانی در سمینار و کنفرانس‌ها

 

سخنرانی‌ها

راه رسیدن به تعالی پروژه (دکتر مولر)

در این سخنرانی علاوه بر طرح مفاهیم و اهداف تعالی پروژه، هزینه‌ها و منافع حاصل از اجرای آن را طرح خواهد شد. همچنین تفاوت تعالی در یک پروژه و یک سازمان و نحوه‌ی اجرای آن تشریح خواهد شد. در پایان نیز اصلی‌ترین موانع فراروی سازمان‌ها در مسیر تعالی مطرح می‌شود.

مدیریت و ارزیابی عملکرد پروژه/برنامه: نیاز به یک تغییر الگو (پروفسور جعفری)

به طور سنتی ارزیابی عملکرد بر گذشته و تاثیر تصمیمات گرفته‌شده قبل از انجام ارزیابی تمرکز دارد. به عنوان یک نیاز مدیریتی، مشارکت فاکتورهایی که میزان شکل‌گیری و تاثیر پذیرفتن اهداف کسب و کار از عملکرد پروژه را نشان می‌دهند نیز ضروری خواهد بود.

روندهای مدیریت پروژه (دکتر پاننباخر)

ارزش افزوده‌ی کسب و کار پروژه (کسب و کار از طریق پروژه‌ها) در کشور آلمان از 2% در سال 2007 به 15% در سال 2020 افزایش خواهد یافت و این در حالی است که سایر کشورهای اروپایی نیز چنین رقم افزایشی را پیش‌بینی کرده‌اند. اگرچه مدت‌های مدیدی پروژه‌ها بر مبنای روابط قوی سلسله‌مراتبی، مدیریت می‌شده‌اند، اما امروزه وضعیت متفاوتی را شاهد هستیم.

 

 

-----

- مقالات iipmc2008 (بخش ارائه‌ی شفاهی)

- کارگاه‌های iipmc2008


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران (پاییز 87)

سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران در فصل پاییز توسط انجمن مدیریت تکنولوژی ایران برگزار خواهد شد و مقالات برگزیده در نشریه‌ی سیاست علم و فناوری (دارای رتبه‌ی علمی- پژوهشی) به چاپ خواهد رسید.

بقا و رشد بنگاه‌ها در محیط رقابتی و در حال تغییر امروز به سطح فعلی و نرخ پیشرفت توانمندی‌های تکنولوژیکی در آینده وابسته شده است.

فرهیختگان، پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه‌ی مدیریت تکنولوژی با ارائه‌ی نتایج مطالعات و تحقیقات ارزشمند نیاز مدیریت علمی را جهت رشد و توسعه‌ی مطلوب تکنولوژی تامین خواهند کرد.

علاقمندان جهت ارسال مقاله، ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر بهره بگیرند:

تلفکس: 90-88615889، وبسایت: www.iramotconference.ir

 

محورهای کنفرانس (زیرمحورها)

- مدیریت تکنولوژی و بنگاه‌های اقتصادی

- مدیریت تکنولوژی و سیاست‌گذاری

- مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه و نوآوری

- مدیریت تکنولوژی و آینده

- مدیریت تکنولوژی، سرمایه‌گذاری و اقتصاد

- مدیریت تکنولوژی، قوانین و ایران

سازمان کنفرانس

رییس: دکتر سید حبیب‌ا... طباطبائیان

دبیر: مهندس سید کمال طبائیان

دبیر کمیته‌ی علمی: دکتر امیرناصر اخوان

 

هزینه‌ی ثبت نام (هزار ریال)

آزاد

عضو IRAMOT

دانشجویی

مهلت ارسال مقاله

اول شهریورماه

1000

400

300

اعلام پذیزش مقالات

اول مهرماه

30% درصد تخفیف برای گروه‌های 5 نفره


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

گفتگوی دکتر مشایخی در شبکه‌ی دو (16 تیر- صبح)

دکتر علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، فردا، یک‌شنبه (16 تیر) در برنامه‌ی صبحگاهی شبکه*ی دو (روز از نو) حضور خواهد یافت.

گفتگو با دکتر مشایخی در زمینه*ی ارتباط و تطابق دانش آموخته‌شده در دانشگاه با نیازها و انتظارات کارفرمایان در محیط‌های حرفه‌ای از ساعت 6:45 الی 7:30 صورت می‌پذیرد.

علاقمندان ضمن مشاهده*ی این برنامه‌ی تلویزیونی (پخش Online) می‌توانند نکات خود را جهت بازگو شدن از سوی مجری (مهندس محمود کریمی) از طریق پست الکترونیکی roozaznow@irib.ir یا بخش نظرات وب‌گاه برنامه ارسال و مطرح نمایند.

 

محورهای پیش‌بینی شده‌*ی گفتگو

- دانشگاه به ما چه می‌آموزد؟

- چه چیزهایی را از دانشگاه نباید انتظار داشته باشیم؟

- آیا برای مدیر شدن حتما باید مهندس یا دکتر شد؟

- رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در ایران و دنیا بر چه مبنایی است؟

- نیاز بازار کار کشور ما را صرفا دانش‌آموختگان دانشگاه‌های معتبر تامین می‌کنند؟

- منابع انسانی ماهر و دارای مدارک تخصصی چه نقش و جایگاهی در بازار کار ما دارند؟

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (7 تا 11 مردادماه)

کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK به مدت 45 ساعت از دوشنبه تا ‌جمعه در هفته‌ی دوم مردادماه توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا با همکاری پنج مدرس برگزار خواهد شد.

مدیریت پروژه را می‌توان در همه جا مشاهده کرد و از نظر پیشینه کم از حرفه‌های دیگر نیست چرا که شکار، گردآوری و نگهداری خوراک، ساخت پناهگاه و ... برای انسان‌های نخستین حکم پروژه داشته است. وقتی پروژه‌ها بزرگ می‌شوند اهمیت مدیریت پروژه بیشتر می‌شود. (آمریکا 3/2 تریلیون دلار بر روی پروژه‌ها در سال 2001 هزینه نموده است.)

استاندارد PMBOK براساس چکیده‌ی تجربه‌های مدیران موفق به کسانی که با این حرفه سر و کار دارند کمک می‌کند تا به درک درستی از پروژه دست یابند و از آهنگ شکست در حرفه‌ی مدیریت پروژه کاسته شود.

هزینه‌ی حضور در این کارگاه 485 هزار تومان می‌باشد که به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌ی معتبر دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد و همچنین می‌توانند از فرصت استفاده از تور PMP استفاده نمایند.

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا 25 تیر) و کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند از کانالهای ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب کارگاه (19 درس)

1- تعریف و مشخصه‌های پروژه و مدیریت پروژه

2- ساختار شکست کار (WBS)

3- مراحل و فرایندهای مدیریت پروژه

4- برنامه‌ریزی پروژه

5- مدیریت و برنامه‌ریزی محدوده‌ی پروژه

6- مدیریت و برنامه‌ریزی زمان پروژه

7- مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه پروژه

8- مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت پروژه

9- مدیریت و برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه

10- مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی پروژه

11- مدیریت و برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

12- مدیریت و برنامه‌ریزی ریسک پروژه

13- راهبری، هماهنگی و کنترل پروژه

14- سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت پروژه

15- گزارش‌های پروژه

16- معرفی نرم‌افزارهای مدیریت پروژه

17- حل نمونه‌تست‌های آزمون PMP

18- مسوولیت حرفه‌ای مدیران پروژه

19- نکات مهم شرکت در آزمون PMP

اساتید کارگاه

- دکتر محمدابراهیم محجوب (PhD)

- مهندس علی واحدی، PMP

- مهندس مجید فراهانی، PMP

- مهندس امیرعباس رهنمایی‌فر، PMP

- مهندس حسن میرزایی، PMP

 

شرکت‌کنندگان

- مدیران پروژه‌ها و برنامه‌ها به ویژه مدیران پروژه‌های مهندسی، خرید و ساخت

- مدیران و کارشناسان ارشد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌ی سازمان‌ها

- افراد در حال آماده شدن برای آزمون PMP

 

اهداف

- تسلط بر تکنیک‌های عملی مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- پیاده‌سازی مثال‌های در یک پروژه

- آمادگی شرکت‌کنندگان جهت شرکت در آزمون PMP با حل تست‌های نمونه


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

دوره‌ی آمادگی آزمون PMP (25 تا 28 تیرماه)

دوره‌ی آمادگی آزمون PMP در پایان هفته‌ی چهارم تیرماه به مدت 4 روز (25 تا 28 تیر) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

مخاطبین آشنا به مفاهیم مدیریت پروژه با هدایت مهندس علی واحدی (PMP) با بررسی آزمون‌های نمونه‌ی PMP ضمن ارزیابی خود در حوزه‌های نه‌گانه، آماده‌ی شرکت در آزمون PMP می‌شوند.

هزینه‌ی حضور در این دوره 385 هزار تومان می‌باشد که ضمن دریافت گواهی‌نامه‌ی معتبر دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرصت استفاده از تور PMP برای داوطلبین فراهم می‌شود.

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا 10 تیر و پس از آن در صورت وجود ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند از کانالهای ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب کارگاه

1- مباحث مقدماتی: اصطلاح و نکات خاص PMI

2- چارچوب مدیریت پروژه

3- چرخه‌ی حیات پروژه و سازمان

4- فرایندهای مدیریت پروژه‌ی یک پروژه: اجرای بازی 1 تا 3

5- مدیریت یکپارچگی پروژه

6- مدیریت محدوده‌ی پروژه

7- مدیریت زمان پروژه

8- مدیریت هزینه‌ی پروژه

9- مدیریت کیفیت پروژه

10- مدیریت منابع انسانی پروژه

11- مدیریت ارتباطات پروژه

12- مدیریت ریسک پروژه

13- مدیریت تدارکات پروژه

14- مسوولیت حرفه‌ای و اجتماعی

15- آزمون نهایی: اجرای بازی 4 و 5/ آزمون نهایی

بخش‌های 2 تا 14 شامل مرور نکات و آزمون آزمایشی می‌باشد.


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و کاربرد COMFAR III

کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژهها و کاربرد نرمافزار COMFAR III در دو بخش در تیرماه (19 تا 21 تیر) و مردادماه (سوم و چهارم مرداد) توسط موسسهی مدیریت پروژهی آریانا برگزار خواهد شد.

هر پروژهای قبل از اجرا میبایست جهت اطمینان در قابلیت تامین خواستههای مشتری از نظر مالی و فنی امکانسنجی شود. در جنبهی اقتصادی پروژه، اقتصاد مهندسی از روشهای ریاضی در ساده کردن مقایسهی اقتصادی پروژهاست تا تصمیمسازی برای انتخاب پروژهی مناسب صورت گیرد و تصمیمگیری بنگاههای متولی پروژه، فرایندی آگاهانه و منطقی پیدا نمایند.

دکتر سعید ونکی به عنوان مدرس به شرکتکنندگان اصول اقتصادی تحلیل هزینه- فایده و مفاهیم اقتصاد مهندسی را ارائه مینماید و سپس آنها را در بکارگیری نرمافزار COMFAR III جهت ارزیابی طرحهای مختلف سرمایهگذاری در ساختارهای مختلف اقتصادی توانمند میسازد.

هزینههای حضور در این دو کارگاه 320 هزار و 240 هزار تومان میباشد که 10 درصد تخفیف شامل شرکنندگان در هر دو بخش میگردد.

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا پنجم تیر و پس از آن در صورت وجود ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند از کانالهای ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصلها (جزییات بیشتر)

 

بخش اول: روشهای ارزیابی اقتصادی پروژهها

- فرایند ارزیابی طرح (شروع و خاتمه)

- آشنایی با ادبیات اقتصاد خرد و کلان

- بازاریابی

- سیستم اطلاعات بازاریابی

- تحقیقات بازاریابی

- روشهای پیشبینی آینده

- اصول مکانیابی فعالیتهای سرمایهگذاری

- انتخاب تکنولوژی

- شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرح

- شاخصهای ارزیابی مالی طرح

- شاخصهای ارزیابی اقتصادی طرحهای ملی

بخش دوم: ارزیابی اقتصادی پروژهها با نرم‌افزار

- نیازمندیهای سختافزاری و نرمافزاری جهت نصب و راهاندازی نرمافزار

- تفاوت نرمافزارهای خانوادهی COMFAR III

- ورود اطلاعات (طرحهای سرمایهگذاری جدید، طرحهای توسعه، مشارکت در سرمایهگذاری)

- امکانسنجی طرحهای سرمایهگذاری

- ارزیابی مالی طرحهای سرمایهگذاری

- جریان نقدینگی

- ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایهگذاری

- تحلیل حساسیت شاخصهای مالی و اقتصادی طرح نسبت به تغییر در ورودیها

- بیان نتایج به صورت گرافیکی و جداول آماری


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع