Industrial Engineering Board


کارگاه‌های ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

18 کارگاه آموزشی در ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، به منظور ارتقای کاربرد دانش مدیریت در سطح بنگاه‌های اقتصادی و مفهوم‌سازی تجارب مدیریتی برگزار خواهد شد.

موضوعات کارگاه‌ها طی پیمایشی در سطح کمیته‌های سه‌گانه‌ی کنفرانس و با مشارکت صاحب‌نظران علوم مدیریت به دست آمده است. (کنفرانس روز شنبه (30 آذر) از ساعت 14 با پنج سخنرانی افتتاح می‌گردد.)

 

روز دوم

سالن چهار

سالن پنج

توسعه و تسری استراتژی‌ها با مکانیزم BSC

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

ایجاد سازمان خلاق

Global Trends: Forces Shaping the Future Business Environment

OTSM Based Instruments for Stable and Sustainable Innovation

تحلیل بحران مالی جهانی

Managing Innovative Utilization of ICT in Organizations: Leveraging ICT Resources to Improve Competitive Posture

بهبود عملکرد فرایند به کمک طراحی برای شش سیگما

سالن سه

بکارگیری موثر عامل مدیریت طرح (MC) در پروژه‌های طرح و ساخت (EPC)

روز سوم

سالن چهار

سالن پنج

بهره‌وری در سازمان

Action Business Planning

فن برگردان پژوهش‌های خوب به مقاله‌های قابل چاپ

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

استراتژی تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان

سالن سه

مدیریت مالی با رویکرد کلینیکی

سالن یک

آداب رفتار و ارتباطات بین‌الملل برای مدیران

نقش بازی‌های مدیریتی در آموزش مدیریت

سالن دو

کشف مساله در ماراتن نوآوری

 

-----

- سخنرانان کلیدی IMC2008

- ساختار برنامه‌ی IMC2008


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

در ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، پنج استاد از موسسات و دانشگاه‌های معتبر در حوزه‌ی علوم مدیریت حضور خواهند داشت و به ارائه‌ی پنج سخنرانی و پنج کارگاه آموزشی خواهند پرداخت.

 

سخنرانی‌ها (سالن مرکزی)

افتتاحیه

Prof. Kashani , IMD

Rethinking Management Education: Why the Current Practices are Inadequate for Developing Effective Managers

روز اول، بخش چهارم

Dr. Rakhshani, USA

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

روز دوم، بخش اول

Dr. Khosrowpour, USA

Managing ICT Advancements

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Mahdjoubi, USA

Paradigms of Innovation

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Khomenko, France

Using OTSM-TRIZ based Tongs Model to Pose and Solve Problems

 

کارگاه‌های آموزشی

سالن پنج

روز دوم، بخش دوم

Prof. Kashani , IMD

Global Trends: Forces Shaping the Future Business Environment

سالن چهار

روز اول، بخش سوم

Dr. Khomenko, France

OTSM Based Instruments for Stable and Sustainable Innovation

سالن چهار

روز دوم، بخش چهارم

Dr. Khovsrowpour, USA

Managing Innovative Utilization of ICT in Organizations: Leveraging ICT Resources to Improve Competitive Posture

سالن پنج

روز سوم، بخش اول

Dr. Mahdjoubi, USA

Action Business Planning

سالن پنج

روز سوم، بخش دوم

Dr. Rakhshani, USA

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

 

-----

- کارگاه‌های آموزشی IMC2008

- ساختار برنامه‌ی IMC2008


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

ساختار برنامه‌ی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت از شنبه تا دوشنبه (30 آذر تا دوم دی‌ماه) در سالن مرکزی و پنج سالن تخصصی مرکز همایش‌های رازی برگزار خواهد شد.

18 کارگاه آموزشی، 34 تجربه‌ی و آموزه‌ی مدیریتی در هشت محور و 45 مقاله‌ی پژوهشی برگزیده در 11 محور در روزهای دوم و سوم کنفرانس برگزار و ارائه خواهد شد.

برگزاری میزگردهای موانع توسعه‌ی صنعت مشاوره‌ی مدیریت در ایران و تحلیلی بر وضعیت آموزش مدیریت در ایران به همراه 19 سخنرانی اساتید داخلی و خارجی در هفت جلسه در سالن مرکزی برنامه‌ریزی شده است.

در طرح‌ریزی برنامه‌های کنفرانس انطباق هر چه بیشتر با مسائل و چالش‌های سازمان‌های کشور در گستره‌ی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های عمومی و دولتی و سازمان‌های غیر دولتی مدنظر قرار گرفته است. (کنفرانس روز شنبه (30 آذر) از ساعت 14 با پنج سخنرانی افتتاح می‌گردد.)

 

روز اول

 

 

 

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

 

 

افتتاحیه

سخنرانی

روز دوم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

سخنرانی

سخنرانی

میزگرد

سخنرانی

سالن یک

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

سالن دو

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی تجربه

سالن سه

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

کارگاه آموزشی

سالن چهار

کارگاه آموزشی

سالن پنج

روز سوم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

سخنرانی

سخنرانی

میزگرد

سخنرانی

سالن یک

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

کارگاه آموزشی

سالن دو

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

سالن سه

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

کارگاه آموزشی

سالن چهار

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

سالن پنج

 

 

-----

- کارگاه‌های آموزشی IMC2008

- سخنرانان کلیدی IMC2008


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

دوره‌ی جامع مدیریت پروژه‌ی حرفه‌ای (پنج روز)

دوره‌ی جامع مدیریت پروژه‌ی حرفه‌ای به ارزش 40 PDU به مدت پنج روز، 10 الی 14 دی‌ماه (سه‌شنبه تا شنبه) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا با همکاری دانشگاه ESC Lille در تهران برگزار خواهد شد.

فرد دارای پیش‌نیاز‌ها با کسب 60 درصد امتیاز در آزمونی به مدت چهار ساعت برمبنای آخرین ویرایش PMBOK به جمع دارندگان گواهی‌نامه‌ی تاییدکننده‌ی تسلط به حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه می‌پیوند.

هزینه‌ی دوره 885 هزار تومان می‌باشد که شرکت‌کنندگان با مرور محدوده‌های دانشی، حل مساله‌های کاربردی و گذراندن آزمون‌های شبیه‌سازی‌شده پس از پنج روز با دریافت گواهی‌نامه به ارزش 40 PDU از دانشگاه ESC Lille، آماده‌ی شرکت در آزمون PMP می‌شوند. (برگزاری به زبان انگلیسی همراه با ترجمه‌ی همزمان)

علاقمندان به ثبت نام در دوره (مهلت تا زمان وجود ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-۸۸۳۴۲۹۰۸، فکس: ۸۸۳۴۲۹۱۳، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌‌های دوره

- ساختارهای مدیریت پروژه

- گروه‌های فرایندی مدیریت پروژه

- نه حوزه‌ی دانش مدیریت پروژه

* مدیریت یکپارچگی پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی محدوده‌ی پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی زمان پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه‌ی پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی ارتباطات پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی تدارکات پروژه

* مدیریت و برنامه‌ریزی ریسک پروژه

- مسوولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای مدیریت پروژه

- فرایند اخذ مدرک PMP

- راهنمایی‌های برای دریافت مدرک PMP

- شکست سوال‌های آزمون PMP

- نکات کلیدی برای شرکت در آزمون

مدرس دوره (آشنایی بیشتر)

Dr. Sarah ROSS, PMP

- دکترای مدیریت سازمانی از دانشگاه ESC Lille

- مدیر برنامه‌های کارشناسی ارشد مدیریت پروژه در دانشگاه ESC Lille

- استاد مدیریت پروژه و برنامه

- مدیر موسسه‌ی مدیریت Milestone

موسسه‌ی مدیریت پروژه (PMI)، رهبری جهانی در زمینه‌ی گسترش استانداردها، کاربردها و مفاهیم مدیریت پروژه را بر عهده دارد که از طریق سمینارها، نشریات، گروه‌های تخصصی، آموزش، تحقیق و صدور گواهی‌نامه‌های تخصصی حرفه‌ای در سه نوع دستیار حرفه‌ای مدیریت پروژه (CAPM)، مدیریت پروژه حرفه‌ای (PMP) و مدیریت طرح حرفه‌ای (PgMP) به توسعه‌ی قابلیت‌های مدیران پروژه‌ها کمک می‌نماید.


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

مجموعه دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (شش دوره‌ی یک‌روزه)

شش دوره‌ی تخصصی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC در جهت ارتقای دانش مدیریت و اجرای پروژه به این روش، در دو هفته‌ی متولی، 4 الی 13 دی‌ماه (روزهای آخر هفته) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا با حضور شش استاد برگزار خواهد شد.

روش EPC به لحاظ دارا بودن سه امتیاز انتقال ریسک به پیمانکار، کاهش قیمت تمام‌شده و تسریع ساخت، روند رو به رشدی در ایران داشته است. در این روش پیمانکاری موفق است که خدمات مهندسی و تدارکات کالا را به گونه‌ای کنترل کند که ضمن حفظ استانداردهای مورد اشاره در قرارداد، هزینه‌های اضافی در تدارکات کالا را به حداقل رساند.

پرریسک‌ترین و چالشی‌ترین بخش این روش، تامین و تدارکات کالا و خدمات می‌باشد که جهت ایجاد هماهنگی موازی و تکمیل موفقیت‌آمیز پروژه‌ی EPC، مدیریت نیاز به استفاده از تکنیک‌های کاربردی مدیریت پروژه و بکارگیری ارگان‌های دارای تجربه‌ی مدیریت و کنترل پروژه دارد.

هزینه‌ی هر یک از دوره‌ها 120 هزار تومان می‌باشد که شرکت‌کنندگان حاضر در جمع شش دوره، مشمول 10 درصد تخفیف می‌گردند.

علاقمندان به ثبت نام در کارگاه (مهلت تا زمان تکمیل ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-۸۸۳۴۲۹۰۸، فکس: ۸۸۳۴۲۹۱۳، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

عنوان دوره (محتوای دوره)

استاد دوره (آشنایی بیشتر)

تاریخ برگزاری

هفته اول

مدیریت مهندسی در پروژه‌ها

مهندس غلامرضا صفاکیش، PMP

چهارم دی

(چهارشنبه)

تامین و تدارکات در پروژه‌های EPC

مهندس امیرعباس رهنمایی‌فر، PMP

پنجم دی

مدیریت ادعاها در پروژه‌ها

مهندس حسن میرزایی، PMP

ششم دی

هفته دوم

برنامه‌ریزی و کنترل زمان در پروژه‌های EPC

مهندس وحید هادی‌زاده، PMP

11 دی

(چهارشنبه)

برنامه‌ریزی و کنترل هزینه در پروژه‌های EPC

مهندس پیام نیک‌روش

12 دی

برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت پروژه‌های EPC

مهندس سعید زمانی، PMP

13 دی

هزینه‌ی شش دوره با احتساب 10 درصد تخفیف: 648 هزار تومان


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

کارگاه مدیریت HSE (28 و 29 آذرماه)

کارگاه مدیریت HSE برای مدیران و بازرسان، به مدت دو روز، 28 و 29 آذرماه (پنج‌شنبه و جمعه) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

رعایت اصول سلامت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت در اجرای پروژه‌ها برای محافظت شاغلین پروژه‌ها در برابر خطر حوادث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده به نحوی که سازمان‌های جهان صنعتی شعار انسان سالم در محیط کار سالم را سرلوحه ایجاد سیستم‌های یکپارچه در حیطه ایمنی قرار داده‌اند.

هزینه‌ی کارگاه 195 هزار تومان می‌باشد که به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌ی دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد.

علاقمندان به ثبت نام (مهلت تا 13 آذر و پس از در صورت وجود ظرفیت) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 12-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب کارگاه

 

بخش یک

- HSE و توسعه پایدار: نقش‌ها و مسوولیت‌ها

- HSE یک سیستم پیچیده

- ارتباط و انگیزه‌آفرینی کلید مدیریت HSE

- نمونه‌ای از یک ارتباط موثر (گزارش مصور از یک رویداد منجر به مرگ)

- مدل مدیریت HSE در پروژه بخش خشکی فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی و دستاوردها

 

بخش دو

- پیشینه‌ی HSE در صنایع

- مبانی سیستم مدیریت HSE

- سیاست‌های کارامد در مدیریت HSE

- مدل علت و معلولی زنجیره‌ی حوادث

- ارزیابی ریسک

- روش‌های بررسی حوادث

- واکنش به فوریت‌ها

- نقش رفتارها و خطاهای انسانی در حوادث

- پایش و اندازه‌گیری عملکرد مدیریت HSE

- روش‌های ممیزی HSE

 

بخش سه

- تکنیک‌های بررسی حوادث

- واکنش در شرایط اضطراری

- اندازه‌گیری و پایش عملکرد HSE شرکت‌ها

- مقایسه‌ی عملکرد HSE شرکت‌های نفت بین‌المللی

- ارزیابی حوادث ناشی از کار و ریسک خطر

- انواع ممیزی‌های HSE

- مدل Loss Causation

- مدیریت HSE پیمانکاران

- هزینه‌ی حوادث

- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اهداف کارگاه

- معرفی اصول و چارچوب علمی و عملی مدیریت زیان در پروژه

- آشنایی با روش‌های اجرایی مدیریت HSE در پروژه‌ها

- تسلط به فرایندها مدیریت HSE در پیمانکاران و کارفرمایان

- تشریح الزامات سیستم مدیریت HSE

 

مدرسین

 

دکتر محمدابراهیم محجوب

- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- دکترای مهندسی مکانیک (دینامیک سیستم‌ها) از دانشگاه Ottawa

- بیست سال کار مهندسی، نصب، راه‌اندازی و مدیریت ایمنی- محیط زیست و کیفیت پروژه‌های صنعتی، نفت و گاز

- مدیر پروژه‌ی تاسیس نیروگاه قم

- معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها و HSEQ در شرکت PetroPars

- تدریس یکصد دوره‌ی آموزشی مرتبط با HSE

 

مهندس شهرام ستوده‌منش

- فوق لیسانس مهندسی محیط زیست از دانشگاه صنعتی شریف

- مدیریت HSE پروژه‌ی فراساحل فاز 6، 7 و 8 پارس جنوبی (شرکت Statoil نروژ)

- مدیر HSE شرکت PetroPars

- مدیر HSE شرکت Shell انگلستان در پروژه‌ی خط لوله و تاسیسات فراساحل پالایشگاه بندرعباس و قشم

- مدیر HSE شرکت صدرا

- مشاور HSE شرکت Hyundai در پروژه‌ی فاز 2 و 3 پارس جنوبی

- مدرس HSE در دانشگاه بوشهر


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع

کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها (22 آذرماه)

کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها، 22 آذرماه (جمعه) در دو نیم‌روز توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

عدم تدوین درس‌آموخته‌ها و تجارب مدیریتی باعث انتقال کم تجربه جهت مدیریت بهتر پروژه‌های مشابه در سازمان‌های پروژه‌محور می‌گردد. بکارگیری روش‌های سیستماتیک برای استخراج، تدوین و انتقال دانش‌های فنی و راهبردی حاصل از اجرای پروژه، سازمان را از استفاده افراد از دانش صحیح مطمئن می‌سازد.

هزینه‌ی کارگاه 110 هزار تومان می‌باشد که شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌ی دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت خواهند کرد.

علاقمندان به ثبت نام (مهلت تا 14 آذر) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 12-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌های کارگاه

نیم‌روز اول

- سازمان یادگیرنده‌ی پروژه‌محور

- ثبت تجربه در پروژه

- فرایند مستندسازی، انتقال دروس و تجارب پروژه‌ها

- بررسی سه فرایند ثبت درس‌آموخته‌ی پروژه

الف) بررسی پس از اقدام (ARR)

ب) درو کردن دانش پروژه

ج) پروژه به عنوان فرصت ارشاد و راهنمایی

- جلسات، فرم‌ها و گزارشات ثبت درس‌آموخته‌ها

- نمونه‌های موفق پندآموزی در پروژه و نتایج به دست‌آمده از این نمونه‌ها در شرکت‌ها

 

نیم‌روز دوم

- تعریف تجربه‌ی مدیریتی

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی خوب

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی بد

- تفاوت تجربه‌ی مدیریتی با پژوهش موردی

- محتویات یک تجربه‌ی مدیریتی

- فرایند تدوین تجربه‌ی مدیریتی

- کارگروهی بررسی تعدادی از تجربه‌های مدیریتی

- چند نمونه‌ی اجرایی

مدرسین (آشنایی بیشتر)

 

مهندس مهدی کیامهر

- دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

 

مهندس مجید فراهانی

- مدیرعامل موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا

- عضو هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت پروژه

 

اهداف دوره

- شناسایی فواید و ضرورت‌های پندآموزی در پروژه

- تسلط بر فرآیندهای پندآموزی در پروژه

- آشنایی با نمونه‌های موفق پندآموزی

- تدوین تجارب مدیریتی

 

مخاطبین

حضور در این کارگاه به افراد زیر توصیه می‌شود:

- مدیران طرح‌های ارشد و میانی سازمان‌های پروژه‌محور

- مدیران پروژه‌ها

- کارشناسان پروژه

- کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- کارشناسان مالی پروژه

- سایر علاقمندان به مباحث مدیریت پروژه


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع