Industrial Engineering Board

همایش جایگاه ثبت نوآوری در نظام ملی نوآوری (به یاد پروفسور سلیمی) :: یکشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸۸
هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (28 تا 30 آذر) :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
انتشار کتاب پنجمین فرمان در میدان عمل (ترجمه‌ی فارسی) :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
گواهی‌نامه‌ی آموزش حرفه‌ای آریانا (APEC) :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
مجموعه کارگاه‌های آموزشی مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته (7 روز) :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
مجموعه کارگاه‌های آموزشی مدیریت انرژی :: یکشنبه ۸ آذر ،۱۳۸۸
دوره‌های مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری (پاییز 88) :: شنبه ٢ آبان ،۱۳۸۸
کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مدیریت پروژه (پاییز 88) :: شنبه ٢ آبان ،۱۳۸۸
پنجمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت پروژه (کارگاه‌های آموزشی) :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۸
دوره‌ی جامع مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (چهار روز) :: شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۸
فراخوان ارسال خلاصه پایان‌نامه‌ی دکترا :: شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸۸
دوره‌ی نیم‌روزه‌ی TRIZ (6 ساعت) :: شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۸
دوره‌ی جامع مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK2008 (پیش‌نیاز PMP- ده نیم‌روز) :: دوشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸۸
دوره‌ی آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و آموزش COMFAR :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۸
کارگاه آموزشی نرم‌افزار Primavera 6.0 (پایه و پیشرفته) :: شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸۸
کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (پیش‌نیاز آزمون PMP) :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۸
دوره‌ی مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان (25 الی 27 مرداد) :: شنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸۸
32 ساعت کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی (هفته‌ی آخر مرداد) :: شنبه ۳ امرداد ،۱۳۸۸
دو کارگاه آموزشی مدیریت بازاریابی (24 ساعت) :: شنبه ٢٠ تیر ،۱۳۸۸
کارگاه آموزشی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (چهار روز) :: شنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸۸
مجموعه کارگاه‌های مدیریت و اجرای پروژه (40 ساعت) :: شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۸
دوره‌ی جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK2008 (11 تا 15 تیرماه) :: شنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸۸
کارگاه آموزش مهارت‌های مشاوره‌ی مدیریت (تیرماه- سه روز) :: دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۸
کارگاه کاربردی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه (27 الی 29 خرداد) :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۸
کارگاه آموزش نرم‌افزار Primavera 6.0 (20 الی 22 خرداد) :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۸
دوره‌ی بهبود عملکرد پروژه‌ها با استفاده از مدل‌های تعالی و بلوغ پروژه (20 الی 22 :: دوشنبه ۱۸ خرداد ،۱۳۸۸
هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (فراخوان مقاله و تجربه) :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۸
گرامیداشت آغاز روز از نو (فراخوان بازخورد) :: شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸۸
سومین کنفرانس لجستیک و زنجیره‌ی تامین (فراخوان مقاله) :: شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دوره‌ی مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان (سه روز) :: دوشنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دوره‌ی بین‌المللی مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته (شش روز) :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
فرصت آمادگی آزمون PMP بر مبنای PMBOK2004 (22 تا 25 اردیبهشت) :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
دعوت به همکاری در پروژه‌ها :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۸
سمینار آشنایی با مدیریت دانش (24 اردیبهشت) :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸۸
کارگاه‌های دهمین همایش دانشجویی مهندس صنایع (8 تا 12 اردیبهشت) :: دوشنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸۸
مجموعه دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (چهار دوره‌ی یک‌روزه) :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۸
کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (پنج روز) :: شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۸
پنجمین کنفرانس توسعه‌ی منابع انسانی (فراخوان مقاله) :: یکشنبه ٩ فروردین ،۱۳۸۸
کارگاه‌های مدیریت پروژه‌ی پیشرفته (پنج روز- هفته‌ی اول اردیبهشت 88) :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٧
هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن (فراخوان اصل مقاله) :: شنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٧
پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه (فراخوان مقاله) :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧
جایزه‌ی ملی مدیریت پروژه‌ی ایران :: شنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٧
کارگاه‌های نگهداری و تعمیرات Ben Stevens در تهران (یک هفته) :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات (نیمه‌ی اسفند) :: یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (چهار روز) :: شنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٧
دوره‌ی جامع مدیریت بازاریابی حرفه‌ای (سطح یک- ده هفته) :: شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٧
کارگاه‌های آموزش کاربردی نرم‌افزار Primavera (اسفندماه) :: شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٧
کارگاه مهارت‌های مشاوره‌ی مدیریت (دعوت به همکاری) :: شنبه ۱٩ بهمن ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی روش‌های ورود موفق یک محصول جدید به بازار (20 و 21 بهمن) :: شنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٧
ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (نتایج ارزیابی مقالات) :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧
ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها) :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧
ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (سخنرانان بین‌المللی) :: سه‌شنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٧
سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی (چهارشنبه و پنج‌شنبه) :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
کارگاه‌ها و سخنرانی‌های سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
مقالات و تجارب مدیریتی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
سخنرانان بین‌المللی سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی :: شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٧
مجموعه کارگاه‌های مدیریت نگهداری و تعمیرات (اسفندماه) :: یکشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٧
مجموعه دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه‌ها (بهمن‌ماه) :: شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٧
کارگاه مدیریت پروژه برمبنای ارزش کسب‌شده (دوم تا چهارم بهمن) :: شنبه ٧ دی ،۱۳۸٧
کارگاه‌های ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
سخنرانان کلیدی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
ساختار برنامه‌ی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
دوره‌ی جامع مدیریت پروژه‌ی حرفه‌ای (پنج روز) :: شنبه ۳٠ آذر ،۱۳۸٧
مجموعه دوره‌های تخصصی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (شش دوره‌ی یک‌روزه) :: شنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٧
کارگاه مدیریت HSE (28 و 29 آذرماه) :: شنبه ٩ آذر ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها (22 آذرماه) :: سه‌شنبه ٥ آذر ،۱۳۸٧
دوره‌ی مبانی حقوقی، فهرست بها، شرایط عمومی و خصوصی پیمان (20 الی 22 آذر) :: دوشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٧
کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه (13 الی 15 آذر) :: دوشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٧
کارگاه جامع آموزش مدیریت پروژه‌ی حرفه‌ای (شش الی نهم آذر) :: شنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات (دو روز) :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٧
دوره‌ی مدیریت پروژه‌ی پیشرفته (شش روز- انتهای آبان‌ماه) :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٧
کارگاه‌های آموزش کاربردی Primavera (آبان‌ماه) :: یکشنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٧
کارگاه بهبود عملکرد پروژه‌ها از طریق عارضه‌یابی‌سازمانی مدیریت پروژه :: شنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٧
سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت بازاریابی (فراخوان مقاله) :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٧
کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس PMBOK (22 الی 26 مهر) :: شنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٧
کارگاه مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (سه روز) :: شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧
قسمت سوم آشنایی با TRIZ (23 شهریور- شبکه‌ی چهار) :: شنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٧
آشنایی با TRIZ در شبکه‌ی چهار (شنبه‌ها- پنج هفته) :: شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧
مجموعه بازدیدهای علمی- حرفه‌ای مدیریت پروژه :: شنبه ۱٦ شهریور ،۱۳۸٧
سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش (فراخوان مقاله) :: شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٧
سمینار آشنایی با شش سیگما (هفتم شهریور) :: یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧
سمینار مدیریت زنجیره‌ی تامین (31 مرداد) :: دوشنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٧
ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (زمستان 87) :: یکشنبه ٢٠ امرداد ،۱۳۸٧
کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOk (پنج روز- شهریورماه) :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٧
کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه (سه روز) :: شنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٧
کارگاه‌های چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه :: شنبه ٥ امرداد ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی استاندارد ICB (آمادگی سطح C و D، سه روز) :: شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٧
سخنرانان بین‌المللی چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه :: شنبه ٢٩ تیر ،۱۳۸٧
سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران (پاییز 87) :: شنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸٧
گفتگوی دکتر مشایخی در شبکه‌ی دو (16 تیر- صبح) :: شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧
کارگاه جامع مدیریت پروژه براساس استاندارد PMBOK (7 تا 11 مردادماه) :: شنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٧
دوره‌ی آمادگی آزمون PMP (25 تا 28 تیرماه) :: شنبه ۸ تیر ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها و کاربرد COMFAR III :: شنبه ۱ تیر ،۱۳۸٧
تور PMP :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (5 تا 7 تیرماه) :: یکشنبه ۱٩ خرداد ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی آشنایی با کارت امتیازی متوازن و چالش‌های طرحریزی آن (23 خردادماه) :: یکشنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٧
سمینار آموزشی قیمت‌گذاری در کلاس جهانی (شهریورماه) :: شنبه ٤ خرداد ،۱۳۸٧
کارگاه‌های آموزشی انجمن نگهداری و تعمیرات ایران (نیمه‌ی اول سال) :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
سمينار توسعه‌ي شايستگي‌هاي مديران پروژه‌ي جوان (يك‌شنبه، رايگان) :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧
چهارمین همایش بین‌المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات (2 تا 4 شهریورماه) :: شنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
كارگاه آموزشي Primavera 6.0 (مقدماتي و پيشرفته) :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ،۱۳۸٧
پنجمین کنفرانس بین‌المللی نگهداری و تعمیرات (فراخوان مقاله) :: شنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٧
کارگاه آموزشی مدیریت و اجرای پروژه‌های EPC (18 تا 20 اردیبهشت‌ماه) :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳۸٧
دومین کنفرانس بین‌المللی داده‌کاوی (فراخوان مقاله) :: شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٧
ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت (فراخوان مقاله و تجربه) :: شنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٧
سمینار آشنایی با مهندسی ارزش (4 ساعت، 17 اردیبهشت‌ماه) :: شنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٧
سمینار آشنایی با TRIZ (4 ساعت، 29 فروردین‌ماه) :: دوشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٧
هفتمین همایش بین‌المللی مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن (تابستان) :: شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦
کارگاه جامع مدیریت پروژه‌ی حرفه‌ای (6 روز، 35 PDU) :: یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦
کارگاه آموزشی مهارت‌های مشاوره‌ی مدیریت (اردیبهشت‌ماه، 4 روز) :: شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦
برنامه‌ي راديويي نشانه (سه‌شنبه‌ها، راديو فرهنگ) :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
فصل‌نامه‌ی انجمن علوم مدیریت ایران (سال دوم، شماره‌ی 5، بهار 86) :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
روندهای جهانی :: شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه (فراخوان مقاله) :: شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٦
سمينارهاي يك‌روزه‌ي مديريت پروژه (اسفندماه) :: شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦
مقدمه‌ي دكتر احمد روستا براي MM2008 :: شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦
دوره‌ي آمادگي آزمون مديريت پروژه‌ي حرفه‌اي (4 روز، اسفندماه) :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
ياد استاد كاشف مساله و تحليل كاركرد (چهلم، پنج‌شنبه) :: دوشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٦
چهارمين كنفرانس توسعه‌ي منابع انساني (فراخوان مقاله) :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
كارگاه آموزشي مديريت ناب (پنج‌شنبه و جمعه) :: دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦
كارگاه جامع مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (22 تا 26 بهمن‌ماه، 45 ساعت) :: یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦
كارگاه آموزشي مديريت و اجراي پروژه‌هاي EPC (10 تا 12 بهمن‌ماه) :: شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦
ویژه‌نامه‌ی مدیریت زنجیره‌ی تامین (فراخوان مقاله) :: شنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٦
كارگاه‌هاي آموزشي MM2008 :: شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٦
موردكاوي‌هاي MM2008 :: شنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٦
كارگاه جامع مديريت پروژه برمبناي ارزش كسب‌شده (3 تا 5 بهمن‌ماه) :: یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
به ياد استاد :: چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦
او ماندگار است :: چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦
شماره‌ي 38 نشريه‌ي مصاف (فراخوان مقاله) :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
كارگاه‌هاي آموزشي IMC2007 :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
ميزگردهاي IMC2007 :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
برنامه‌ي زمان‌بندي IMC2007 :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
سخنرانان كليدي IMC2007 :: شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦
كارگاه آموزشي مديريت و اجراي پروژه‌هاي EPC (6 تا 8 دي‌ماه) :: شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦
كنفرانس ملي مديريت ارتباط با مشتري (18 و 19 دي‌ماه) :: یکشنبه ٤ آذر ،۱۳۸٦
يادآوري 9 كتاب فارسي توليد و تفكر ناب :: دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦
كنگره‌ي بين‌المللي مديريت ريسك (28 و 29 آذرماه) :: دوشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٦
ويژه‌نامه‌ي توليد و تفكر ناب :: شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦
كارگاه بكارگيري OPM3 در سازمان‌هاي پروژه‌محور (14 تا 16 آذرماه) :: یکشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٦
شبكه‌ي دانشگاهي LeanSoul :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
دوره‌ي آمادگي آزمون مديريت پروژه‌ي حرفه‌اي (24 ساعت) :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
آشنايي با مهندسي ارزش از نگاه يك CVS (8 ساعت، دوم آبان) :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
كارگاه جامع مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (14 تا 18 آبان‌ماه، 45 ساعت) :: یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦
17 كارگاه آموزشي داده‌كاوي (26 الي 28 آبان‌ماه) :: یکشنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٦
كارگاه آموزشي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه (26 تا 28 مهرماه) :: شنبه ٧ مهر ،۱۳۸٦
مجموعه كارگاه‌هاي آموزشي Primavera (8 روز: 25 مهر الي 11 آبان‌ماه) :: شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦
TRIZ در دو قدم مانده به صبح (امشب (27 شهريور)، ساعت 11) :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٦
انتشار كتاب مهندسي صنايع، مديريت مهندسي‌ها :: یکشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٦
دومين كنفرانس بين‌المللي مديريت بازاريابي (2 و 3 بهمن‌ماه) :: یکشنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٦
8 كارگاه آموزشي مديريت مهندسي (40% تخفيف براي دانشجويان مهندسي صنايع) :: دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦
كنفرانس بين‌المللي مديريت زنجيره‌ي تامين و سيستم‌هاي اطلاعات (17 و 18 شهريورماه) :: دوشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٦
کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها (21 شهریورماه) :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
ويژه‌نامه‌ي نگهداري و تعميرات نشريه‌ی سامانه (فراخوان مقاله) :: شنبه ٢٧ امرداد ،۱۳۸٦
6 سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف :: دوشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٦
كنفرانس ملي داده‌كاوي (29 و 30 آبان‌ماه) :: یکشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٦
22 عنوان كتاب الكترونيكي در زمينه‌ي توليد و تفكر ناب :: یکشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٦
كارگاه جامع مديريت پروژه برمبناي ارزش كسب‌شده (7 تا 9 شهريورماه) :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
سومين همايش بازآموزي مديران فني و نگهداري و تعميرات (3 تا 5 شهريورماه) :: شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٦
فرصت همكاري پاره‌وقت هشت دانش‌پژوه با دبيرخانه‌ي كنفرانس PSST :: دوشنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٦
دوره‌هاي پايه و پيشرفته‌ي مديريت پروژه با استفاده از نرم‌افزار :: یکشنبه ٧ امرداد ،۱۳۸٦
دومين كنفرانس بين‌المللي استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي حل مساله (فراخوان مقاله) :: یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦
بانك اطلاعاتي ناب :: شنبه ٢۳ تیر ،۱۳۸٦
هشتمين دوره‌ي جامع مديريت پروژه (45 ساعت) :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
معرفي كتاب كاربرد تكنيك‌هاي تحليل كاركرد،، خلاقيت و ارزيابي در مهندسي ارزش :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
يادگيری در موسسه‌ي مطالعات نوآوري و فناوري ايران :: شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٦
خبرنامه‌ي الكترونيكي نوآوري و فناوري (شماره‌ي 1) :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
هشتمين كنفرانس بين‌المللي مديران كيفيت (24 الي 27 تيرماه) :: یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
كارگاه بين‌المللي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه (27 تا 29 تيرماه) :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
پنجمين كنفرانس بين‌المللي مديريت (27 الي 29 آذرماه) :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
كارگاه بين‌المللي مديريت پيشرفته‌ي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات (7 و 8 تيرماه) :: یکشنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٦
كارگاه‌هاي آموزشي (27 كارگاه- 16 الي 25 تيرماه) :: شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦
فرايند خلاقيت :: شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦
كارشناسي ارشد لجستيك و زنجيره‌ي تامين (ثبت نام) :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
24 درس براي انواع پروژه‌ها :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
سمينار مديريت دانش و بهره‌وري (20 خردادماه) :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٦
كارگاه آموزشي ارزيابي اقتصادي پروژه‌ها به همراه كاربرد نرم‌افزار (تير و مرداد) :: یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦
سمينار آشنايي با متدولوژي شش‌سيگما (9 خردادماه) :: یکشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٦
محتواي همايش توسعه‌ي مديران (13 و 14 تيرماه) :: چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦
چالش‌هاي رشته‌ي مديريت پروژه در ايران (اول خرداد) :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
کارگاه آموزشي مديريت فرصت‌ورزي (2 الي 7 تير)‏ :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
هفتمين دوره‌ي جامع مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (36 ساعت)‏ :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
دعوت به همكاري از كارشناسان مديريت و مهندسي صنايع :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
كنفرانس سازمان‌هاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهانی ‏(نيمه‌ي دوم خرداد)‏ :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
مقالات برتر سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه :: جمعه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
کارگاه آموزشي ‏MSP2007‎‏ (۲ روز)‏ :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
همايش مديران آموزش سازمان‌هاي توليدي و خدماتي (30 و 31 خردادماه)‏ :: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
مجموعه كارگاه‌هاي بين‌المللي پريماورا (12 الي 18 خردادماه)‏ :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
پيام پروفسور هارولد كرزنر به سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سمينار انتقال تجربه‌هاي مديران کيفيت و تعالي سازماني (23 و 24 خردادماه)‏ :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
كنفرانس ملي مديريت دانش (13 و 14 شهريورماه) :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٦
بيستمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران ‏‎(TIBF2007)‎ :: پنجشنبه ٢۳ فروردین ،۱۳۸٦
کارگاه آموزشي ‏Primavera‏ (۳ روز- فروردين‌ماه 86)‏ :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
ويژه‌نامه‌ي تعالي سازماني نشريه‌ي مصاف (فراخوان مقاله)‏ :: شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٦
حمايت از پايان‌نامه‌ها، دستاوردها و فعاليت‌هاي علمي- پژوهشي و كاربردي :: شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٦
درخواست معرفي موضوعات مورد علاقه و افراد صاحب‌نظر و صاحب تجربه :: یکشنبه ٥ فروردین ،۱۳۸٦
كنفرانس بين‌المللي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد (22 و 23 فروردين 1386) :: جمعه ۳ فروردین ،۱۳۸٦
پنجمين همايش تخصصي مهندسي صنايع دانشگاه امام حسين (ع) (3 ارديبهشت 86)‏ :: شنبه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٥
نرم‌افزار آموزش و حل مسائل خطي و صحيح :: یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥
باشگاه بهترين تجربه‌ها ‏‎(Best Practices Club)‎ :: یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥
برترين‌هاي اولين كنفرانس بين‌المللي استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي حل مساله :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
مقالات برتر دومين کنفرانس ملي لجستيک و زنجيره‌ي تامين :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
جستجوي مفاهيم علمي مدرن در آموزه‌هاي ديني :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥
سمينار روندهاي جهاني و آثار آن بر سازمان‌ها و كسب و كار در آينده :: شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥
انتشار تقويم روميزي توسعه‌ي مديريت :: چهارشنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٥
همايش نیم‌روزه‌ی استقرار دفتر مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه‌محور (۲ اسفند) :: یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥
كارگاه بين‌المللي مديريت پروژه‌هاي ‏IT‏ (سه روز، ‏PDU‏ 18)‏ :: دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥
مقالات ارائه‌ي پوستري در iipmc2007 (مقالات برگزيده: ۶۰) :: جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٥
مقالات ارائه‌ي شفاهي در ‏iipmc2007‎‏ (39 مقاله‌ي برگزيده)‏ :: دوشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٥
كارگاه بين‌المللي يك روزه‌ي مديريت سبد پروژه‌ها (تهران، 30 بهمن)‏ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
يك هفته دوره‌‌هاي آموزشي حل مساله (5 الي 10 اسفند)‏ :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٥
چهارمين كنفرانس بين‌المللي نگهداري و تعميرات (تهران، تير 1386)‏ :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
ششمين دوره‌ي آمادگي ‏PMP‏ (اسفندماه)‏ :: یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥
نخستين كنفرانس بين‌المللي ‏RFID‏ (تهران، 28 و 29 بهمن)‏ :: یکشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٥
‏8 كارگاه آموزشي در بهمن و اسفند (دانشجويان ۵۰٪ تخفيف) :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
دوره‌ها و خدمات سازماني فصل‌نامه‌ي تفكر متعالي :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
ششمين همايش مراکز تحقيق و توسعه‌ي صنايع و معادن (تهران، تير 1386)‏ :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
سخنرانان كليدي سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥
مسابقه‌ي بين‌المللي مديريت و مهندسي صنايع :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
انتشار كتاب مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه ‏‎(OPM3)‎ :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
همايش تخصصي ارزيابي و توسعه‌ي مديران (تهران، خرداد 1386)‏ :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
۲ کارگاه پرورش خلاقيت و تعالي سازمان و مديريت :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
TRIZ در راديو گفتگو :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
حل مساله: مهارت كليدي مديران :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
كتاب 40 اصل شاه‌كليدهاي ‏TRIZ‏ براي نوآوري منتشر شد.‏ :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
هشتمين همايش دانشجويي مهندسي صنايع (دانشگاه صنعتي اميرکبير)‏ :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
معرفي يك حركت در خور تحسين :: پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥
دومين كارگاه بين‌المللي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه :: شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥
‏4 كارگاه آموزشي نگهداري و تعميرات :: شنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٥
پنجمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع :: پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي مديريت زمان :: چهارشنبه ۱٥ آذر ،۱۳۸٥
پنجمين كارگاه جامع مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (آمادگي ‏PMP‏)‏ :: جمعه ۱٠ آذر ،۱۳۸٥
برنامه‌ي کارگاه‌هاي آموزشي يک روزه‌ي انديشگاه علم و صنعت جهان معاصر :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
سمينار آشنايي با مديريت پروژه‌هاي ‏EPC‏ با حضور نماينده ‏PMI‎ :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
كارگاه بين‌المللي مديريت ريسك پروژه :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
کارگاه پرورش خلاقيت :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
کارگاه تعالي سازمان و مديريت :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٥
مجموعه كارگاه‌هاي آموزشي پريماورا (Primavera Enterprise/PertMaster) :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي مديريت بازاريابي مشتري­مدار :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي مقدماتي و پيشرفته كاربرد نرم‌افزار COMFAR III Expert :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
چهار روز پياپي كارگاه جامع مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (آمادگي PMP) :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
TRIZ روي آنتن :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
كارگاه مديريت بازاريابي مشتری‌مدار :: دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٥
دوره‌هاي آموزشي كنفرانس بين‌المللي استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي حل مساله (فاز اول) :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي مديريت زمان :: شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٥
دوره‌ي 8 روزه‌ی مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (PMP Preparation Course) :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
كارگاه جامع آموزشي نرم‌افزار P3 :: دوشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٥
دوره آموزشی برنامه‌ريزي استراتژيك :: شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٥
سمينار آشنايي با آزمون PMP و استانداردهاي مديريت پروژه :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٥
چهارمين كارگاه بين‌المللي پنج روزه‌ي مديريت جامع پروژه :: جمعه ٢۳ تیر ،۱۳۸٥
سمينار و كارگاه‌هاي آموزشي حل مساله :: شنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي سه روزه‌ي نرم‌افزار Primavera Expedition :: چهارشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٥
اولين كنفرانس بين‌المللي استراتژي‌ها و تكنيك‌هاي حل مساله :: شنبه ٢٧ خرداد ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي دوازده روزه‌ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳۸٥
كارآموزي علمي- پژوهشي :: دوشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٥
كارگاه آموزشي هفت روزه‌ي نرم‌افزار Primavera Enterprise (Course 102 Primavera) :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
فرصت كارآموزي :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳۸٥
5 کارگاه آموزشي :: شنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٥
يك كارگاه 8 روزه‌ی مديريت، برنامه‌ريزي و كنترل پروژه (آمادگي PMP) :: جمعه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٥
6 کارگاه آموزشي :: دوشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٥
۱- معرفي IEBoard :: پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٥