Industrial Engineering Board


کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها (21 شهریورماه)

کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها در سازمان‌های پروژه‌محور، روز چهارشنبه، 21 شهریورماه به مدت 8 ساعت (از 8 الی 17) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

اجرای پروژه، دانش‌های جدیدی در بعد فنی و راهبردی در پی دارد که لازم است به طور نظام‌مند در اختیار سایرین قرار گیرد و افراد پروژه پس از تمام آن به ارزیابی و مستندسازی فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند، بپردازند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و حرفه‌ای پروژه‌محور روش‌های سیستماتیکی برای استخراج و مستندسازی این تجربیات بکار می‌گیرند تا به استفاده از دانش صحیح به هنگام لزوم، توسط افراد ذیصلاح، اطمینان حاصل کنند.

در این کارگاه یک‌روزه ضمن اشاره به مدیریت دانش در پروژه‌ها، نمونه‌ی عملی مدیریت درس‌آموخته‌ها (Lessons Learned) در شرکت‌های برزگ بین‌المللی بررسی‌شده و در نهایت نحوه‌ی تدوین این آموخته‌ها در قالب نوشتن تجارب مدیریتی با جزییات و مثال‌های گوناگون آموزش داده می‌شود.

هزینه‌ی شرکت و حضور در کارگاه 950 هزار ریال می‌باشد و به مخاطبین دارای مدرک کارشناسی و آشنا به مفاهیم اولیه‌ی مدیریت پروژه حضور در آن توصیه می‌شود.

علاقمندان به ثبت نام (مهلت: 14 شهریور) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 12-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌های کارگاه

نیم‌روز اول

- سازمان یادگیرنده‌ی پروژه‌محور

- ثبت تجربه در پروژه

- فرایند مستندسازی، انتقال دروس و تجارب پروژه‌ها

- بررسی سه فرایند ثبت درس‌آموخته‌ی پروژه

الف) بررسی پس از اقدام (ARR)

ب) درو کردن دانش پروژه

ج) پروژه به عنوان فرصت ارشاد و راهنمایی

- جلسات، فرم‌ها و گزارشات ثبت درس‌آموخته‌ها

- نمونه‌های موفق پندآموزی در پروژه و نتایج بدست‌آمده از این نمونه‌ها در شرکت‌های موفق دنیا: BP، Microsoft، DOD، Intel،Shell

 

نیم‌روز دوم

- تعریف تجربه‌ی مدیریتی

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی خوب

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی بد

- تفاوت تجربه‌ی مدیریتی با پژوهش موردی

- محتویات یک تجربه‌ی مدیریتی

- فرایند تدوین تجربه‌ی مدیریتی

- کارگروهی بررسی تعدادی از تجربه‌های مدیریتی

- چند نمونه‌ی اجرایی

مدرسین (آشنایی بیشتر)

- مهندس مهدی کیامهر

دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

- مهندس مجید فراهانی

مدیرعامل موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا

عضو هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت پروژه

 

اهداف دوره

- شناسایی فواید و ضرورت‌های پندآموزی در پروژه

- تسلط بر فرآیندهای پندآموزی در پروژه

- آشنایی با نمونه‌های موفق پندآموزی

- تدوین تجارب مدیریتی

 

مخاطبین

حضور در این کارگاه به افراد زیر توصیه می‌شود:

- مدیران طرح‌های ارشد و میانی سازمان‌های پروژه‌محور

- مدیران پروژه‌ها

- کارشناسان پروژه

- کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- کارشناسان مالی پروژه

- سایر علاقمندان به مباحث مدیریت پروژه

 


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع