Industrial Engineering Board


کارگاه آموزشی آشنایی با کارت امتیازی متوازن و چالش‌های طرحریزی آن (23 خردادماه)

کارگاه آموزشی آشنایی با کارت امتیازی متوازن (BSC) و چالش‌های طرحریزی آن در سازمان‌های ایرانی، 23 خردادماه (پنج‏شنبه) توسط گروه پژوهشی- صنعتی آریانا در تهران به مدت 8 ساعت برگزار خواهد شد.

کارت امتیازی متوازن ابزاری در اختیار سازمان‌ها می‌گذارد تا بتوانند اجرای استراتژی‌ را با وجوه مختلف دنبال کنند و مهم‌تر از آن بر عملکرد استراتژیک خود مدیریت داشته باشند. از کارامدی‌های BSC، تحلیل قابلیت و طرحریزی مسیر تحقق استراتژی‌ها (Strategy Map) و در نتیجه، انتخاب استراتژی‌ها و برنامه‌های عملیاتی پشتیبان است.

دکتر کاپلان و دکتر نورتن، پنج اصل کلیدی جهت همسو ساختن واحدهای مختلف سازمان در راستای استراتژی معرفی کردهاند: بسیج تغییر با رهبری اجرایی، ترجمه‌ی استراتژی به واژه‌های عملیاتی، همسویی سازمان با استراتژی، تبدیل استراتژی به کار روزمره‌ی افراد و نظارت بر تبدیل استراتژی به فرایندی مداوم و پیوسته.

به عبارت دیگر توفیق سازمان در تحقق برنامه‌ها، حاصل توصیف و سنجش استراتژی، انتقال استراتژی به واحدها و افراد، توسعه‌ی شایستگی‌های کارکنان و در نهایت همسویی فرایندها و واحدهای مختلف میباشد.

هزینهی حضور در کارگاه 800 هزار ریال می‌باشد و شرکت‌کنندگان گواهینامه‌ی خود را از پژوهشکده‌ی مدیریت و مهندسی کیان (مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دریافت خواهند کرد.

علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات تکمیلی میتوانند از کانال‌های زیر با مرکز آموزش گروه پژوهشی- صنعتی آریانا ارتباط برقرار نمایند:

تلفن: 4-88342900، پست الکترونیکی: training@aryanagroup.com

 

سرفصل‌های کارگاه

- معرفی مفاهیم رویکردهای مدیریت استراتژیک

- چالش‏‌های رویکردهای متعارف ارزیابی و برنامه‌ریزی استراتژیک و چرایی ابداع مدل BSC

- معرفی مدل کلاسیک کارت امتیازی متوازن و روند توسعه‌ی آن

- تعریف شاخص و تشریح وجوه چهارگانه‌ی کارت امتیازی متوازن

- اصول ایجاد سازمان استراتژی‌محور

- معرفی نقشه‌ی استراتژی و اهداف و نتایج مالی و جهت‌گیری‌های استراتژیک در بازار

- شناسایی فرایندهای استراتژیک

- ارزیابی سرمایه‌های استراتژیک و دارایی‌های نامشهود سازمان

- تشریح شیوه‌ی‌ پیشبرد پروژه‌های طرحریزی BSC

- چالشهای پیاده‌سازی BSC در سازمان‌های ایرانی و راهکارهای پیشنهادی

مدرس کارگاه

مهندس حسین اکبری

مدیرعامل گروه پژوهشی- صنعتی آریانا

 

اهداف

- آشنایی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

- تبیین دیدگاه مخاطبین نسبت به چرایی به وجود آمدن BSC و روند توسعه‌ی آن

- آشنایی با روش پیاده‌سازی مدل BSC

 

مخاطبین

- مدیران ارشد و اعضای هیات مدیره

- مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی استراتژیک و طرح و برنامه

- مدیران و کارشناسان منابع انسانی، سیستم‌ها و تعالی سازمانی

- مدیران و کارشناسان پروژه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع