Industrial Engineering Board


مقالات ارائه‌ي پوستري در iipmc2007 (مقالات برگزيده: ۶۰)

فهرست مقالات برگزيده جهت ارائه به صورت پوستري دررست ه‌ي  سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه توسط دبيرخانه‌ي كنفرانس اعلام شد.عنوان مقالات به همراه چكيده‌ي آنها در ذيل قابل دسترس و مطالعه مي‌باشد. (فهرست مقالات ارائه‌ي شفاهي نيز از سوي دبيرخانه‌ي كنفرانس اعلام شده است.)

همچنين بنابر اعلام دبيرخانه، كنفرانس در روزهاي برگزاري (۲و ۳ اسفندماه) شاهد حضور تعدادي از صاحب‌نظران مديريت پروژه جهت ارائه‌ي سخنراني در قالب سخنرانان كليدي خواهد بود.

جهت كسب اطلاعات تكميلي و شركت در كنفرانس از كانال‌هاي ارتباطي زير بهره بگيريد:

تلفن: 88342900، فاكس: 8۸836410

وب‌سايت: www.iipmc.com، پست الكترونيك: info@iipmc.com

 

عنوان و كد مقالات برگزيده در بخش ارائه‌ي پوستري (دريافت به صورت يك‌جا ((2MB)

2: آفت‌شناسي پروژه‌ها و اهميت يادگيري سازماني در افزايش توان مديريت پروژه‌ي كشور

17: کاربرد مديريت کيفيت جامع در بهبود عملکرد کيفی پروژه‌های عمرانی

20: نقش پدافند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی PMIT

21: مدل بودجه‌بندي چندپروژه‌اي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه‌ها

23: مشارکت رویکردی جدید در سیستم‌های اجرای پروژه

24: کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان- هزینه‌ي پروژه‌ها

29: یک روش منصفانه برای مساله‌ي زمان‌بندی پرداخت‌ها در مدیریت پروژه

 36: Advance Technologies Appliance in Pipeline Project Management

38: ساختار شكست كار (WBS)- اولين ابزار مديريت پروژه

46: حوزه‌هاي كليدي بهبود و توسعه مجموعه‌هاي پيمانكاري مديريت

50: شناسایی و کاربرد CSFs در سیستم اجرای پروژه‌ها (PDS)

53: ارائه‌ي راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک

55: کاربرد بهینه‌سازی کولونی مورچه در زمان‌بندی پروژه با منابع نامحدود

56: مدل تصميم‌گيري خبره چندمعياره‌ي فازي براي مطالعات امكان‌پذيري پروژه‌هاي تحقيقاتي

67: مقایسه‌ي نرخ تولید نیروی انسانی در فرآیند طراحی گروه کار

70: متدولوژی مدیریت ارزش کسب‌شده با رویکرد فازی

75: تغيير روش اجرايي خاك جايگزين كانال z-mc در پروژه‌ي سد انحرافي نكارود (در قالب مهندسي ارزش)

80: رتبه‌بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران با توجه به طبقه‌بندی ريالی پروژه‌ها: پروژه‌های 3 عاملی

83: مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح، تشریح یک برداشت نادرست

 89: Consideration of Multi-Project Management Economical Effects

91: مدلي براي انتخاب پيمانکاران بر اساس تصميم‌گيري چندمعياره ساده‌ي وزين‌شده

101: بررسي راهکارهای بهينه‌سازی مهندسی ارزش با استفاده تکنيک‌های مديريت کيفيت

103: تامین مالی پروژه‌های ICT

106: نرم‌افزارهاي مديريت ريسك پروژه

108: جايگاه انواع مطالعات پيش‌سرمايه‌گذاري در چرخه و موفقيت سرمايه‌گذاري پروژه (غيرفعال)

109: تجزیه و تحلیل سیستمی علل تاخیر پروژه‌های ملی

 116: Determination of Critical Cultural Factors In Construction

119: بررسی و تحلیل وضعیت نشر کتاب‌های مرتبط با "مدیریت پروژه" در ایران

132: بررسي كارايي استاندارد (PMBOK) براي مديريت پروژه‌ها با مدل‌سازي فازي

 138: Project Excellence - Assessment and Analysis (Disabled)

140: تدوين مدل ساختاري مديريت پروژه در روند شركت در مناقصه

141: موازنه‌ي زمان- هزینه در شبکه‌های دارای زمان‌های احتمالی (PERT) با استفاده از الگوریتم ژنتیک

143: چشم‌انداز مديريت پروژه سازمان و مديريت هوشمندانه يك جهان متحول

145: بررسی رابطه‌ي سایز پروژه و رویکرد مدیریت پروژه

147: استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور انتخاب سبد پروژه سازمانی: مطالعه موردی

151: تامين تجهيزات الكترونيكي (تتا) در شركت‌هاي پروژه‌محور

153: مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي حفاري صنعت نفت: چالش‌ها و راهكارها

 157: Fuzzy Approach to Project Delivery System Selection

158: تحلیل ارتباط و تکامل مدل‌هاي مديريت ريسك پروژه (غيرفعال)

165: نقدو بررسي شرايط عمومي پيمان طرح و ساخت و كليدگردان فيديك و بررسي استفاده آنها در پروژه‌هاي مختلف

167: مدلي براي مستندسازي دانش پروژه بر اساس سطوح مختلف سازمان و استاندارد PMBOK

168: مديريت منابع انساني در مديريت پروژه‌ها

 170: System Dynamics Approach to Optimum Response Selection in Construction Project Risks

171: طرح درسی دانشگاهی برای "مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات"

177: هم‌افزايي مديريت ارزش كسب‌شده و مديريت ريسك جهت افزايش اثربخشي مديريت پروژه‌ها

۱94: بررسي مقايسه‌اي فرايند مديريت انتقال تكنولوژي با مديريت پروژه (مطالعه موردی- متروي تهران)

197: کاربرد ابزار اشراف مغزی ندهرمن در تشکیل تیم‌های موفق پروژه

200: برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های IT با استفاده از تکنیک زمان‌بندی CCM: مطالعه موردی

202: بهبود قابل توجه عملکرد پروژه‌ها: مطالعه مقايسه‌ای مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار و مهندسي ارزش

203: تخصيص منابع انساني در پروژه‌هاي چندگانه‌ي مطالعاتي

204: قابليت‌هاي نرم‌افزارهاي برنامه‌ريزي و کنترل پروژه براي پياده‌سازي استاندارد PMBOK

 205: The Role of Knowledge Management in NPD for Highly Competitive Markets

209: ارائه‌ي مدل يكپارچه براي مديريت سبد پروژه‌هاي سازمان‌هاي پروژه‌محور

210: تحليل بازه‌هاي اطمينان: رويكردي ريسك‌محور به منظور تعيين مقادير كم‌ريسك عدم قطعيت‌ها براي پروپوزال مناقصه

212: ساختار شکست کار پروژه‌هاي اکتشاف نفت

214: حل مسائل زمان‌بندي پروژه‌ها با منابع محدود با استفاده از الگوریتم مورچگان اصلاح‌شده

 223: Good Governance and Project Management

225: مقايسه‌ي استانداردهاي مديريت پروژه در دنيا

235: روش تحليل در جريان تاخيرات پروژه‌ها

238: حل مساله زمان‌بندي پروژه‌هاي داراي محدوديت منابع (RCPSP) با استفاده از الگوريتم جستجوي ممنوع


كاشانه، گروه علمي- كاربردي مهندسي صنايع