هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن (فراخوان اصل مقاله)

هشتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن در تابستان 1388 با موضوعآینده‌نگاری نوآوری در تحقیق و توسعه (Innovation Foresight in R&D)برگزار خواهد شد.

فرایند آینده‌نگاری، چشم‌اندازی میان‌مدت تا بلندمدت را با هدف اتخاذ تصمیمات روزآمد و بسیج اقدامات مشترک بنا می‌کند که در تعیین جهت و اولویت‌ها، افزایش همیاری ذی‌نفعان و هویت‌سازی موثر واقع می‌شود.

آینده‌نگاری فناوری در حوزه‌ی تحقیق و توسعه(R&D) سه دوره‌ی کاربرد ایجاد بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی (1)، شناسایی توسعه‌های علمی و فناورانه پرتاثیر بر رقابت و کیفیت زندگی (2) و رقم زدن آینده قبل از رسیدن به آن با آینده‌نگاری در حریم نوآوری (3) را طی نموده است.

اساتید و صاحب‌نظران در مقالات با ترسیم آینده‌ی نوآوری در سطح ایران و جهان به بررسی راهکارها و سیاست‌های رسیدن به آن آینده‌ها خواهند پرداخت تا براساس علایق ذی‌نفعان امروزی یک افق 10 تا 20 ساله برای نهادهای اندیشه‌محور انتخاب شود.

علاقمندان جهت ارسال مقاله (مهلت ارسال اصل مقاله: اول اردیبهشت 88) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی انجمن مراکز تحقیق و توسعه‌ی صنایع و معادن استفاده نمایند:

تلفن: 5-88557681، فکس: 88717212

وب‌سایت: www.iranrd.com، پست الکترونیکی:info@iranrd.com

 

محورهای تخصصی

- جایگاه صنعت و معدن در نظام ملی نوآوری

- سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی نوآوری در راستای رقابت‌پذیری در واحدهای صنعتی و معدنی

- اهمیت و برنامه‌ی عملیاتی آینده‌نگاری نوآوری در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز

- فرایندها، روش‌ها و ابزارهای آینده‌نگاری نوآوری

- سبک‌های نوین(Paradigm)در نوآوری (نوآوری باز، خوشه‌های نوآوری و ...)

- اندازه‌گیری و مدیریت نوآوری

- دستاوردهای نوآوری صنعتی و معدنی

زمان‌بندی ارسال مقاله

پذیرش چکیده مقالات

20 اسفند 87

ارسال اصل مقاله

اول اردیبهشت 88

پذیرش نهایی

20 اردیبهشت 88

 

هزینه‌ی ثبت نام (هزار ریال)

آزاد

1800

اعضای انجمن

1500

دانشجویان

500

/ 0 نظر / 11 بازدید