سمينار روندهاي جهاني و آثار آن بر سازمان‌ها و كسب و كار در آينده

اولين سمينار روندهاي جهاني و آثار آن بر سازمان‌ها و كسب و كار در آينده در 19 فروردين‌ماه 86 (روز يك‌شنبه) با بهره‌گيري از چهار تن از اساتيد مديريت و مديران برجسته‌ي ايراني در آمريكا توسط انجمن بين‌المللي مديران ايراني با همكاري دانشكده‌ي مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف و گروه پژوهشي صنعتي آريانا برگزار خواهد شد تا پلي ارتباطي بين انديشه‌هاي روز مديريت و مسائل مديريتي در ايران باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طراحي اين سمينار ويژه‌ي مديران ارشد سازمان‌هاي ايراني است كه مي‌خواهند درك بهتري از تغييرات سريع حاكم بر اقتصاد جهان و فرصت‌ها و چالش‌هاي مديريتي حاصل از آن پيدا كنند.

شركت‌كنندگان در اين سمينار از نزديك با تجربيات و چالش‌هايدكتر حسين اسلامبولچي، يكي از مديران و مخترعان ارشد شركت AT&T و ديدگاه وي در مورد روندهاي جهاني بنگاه‌هاي اقتصادي آشنا خواهند شد. دكتربهنامنقشتبريزي از اساتيد مديريت دانشگاه استانفورد در مورد تحقيقات خود درباره سازمان‌هاي پايدار صحبت خواهد كرد. دكترمصطفيرونقيديگر سخنران مدعو براي اين دوره، از كارآفرينان برجسته در آمريكا و از همكاران مركز تحقيقات ژنتيك در دانشگاه استانفورد مي‌باشد. ديگر سخنران اين سمينار آزادهحريري، از كارآفرينان برجسته در آمريكا مي‌باشد. همچنين اين سمينار از حضور اساتيد و كارآفرينان برجسته‌ي داخلي در زمينه‌ي مديريت و اقتصاد نيز براي انطباق هرچه بيشتر مطالب ارائه‌شده با شرايط كنوني كشور، بهره خواهد برد. (بروشور سمينار 1.4 MB)

 

هزينه‌ي حضور و ثبت نام در سمينار مبلغ 900 هزار ريال است كه مخاطبين مي‌توانند در مهلت ثبت‌نام (28 اسفندماه) از طريق كانال‌هاي ارتباطي دبيرخانه‌ي سمينار (گروه پژوهشي صنعتي آريانا) اقدام نمايند:

تلفن: 88342900، فكس: 8883641

 

 

انجمن بين‌المللي مديران ايراني (International Association of Iranian Managers)

سازماني غيرانتفاعي كه در كانادا با هدف ايجاد شبكه‌اي از مديران و محققان مديريت ايراني‌تبار در خارج از كشور به منظور توسعه‌ي آموزش مديريت در ايران تاسيس شده است و در ادامه‌ي فعاليت‌هاي آموزشي خود در ايران اقدام به برنامه‌ريزي سمينار با حضور مديران و متخصصان ايراني مقيم خارج از كشور و همچنين صاحب‌نظران داخلي نموده است.

 

دبير سمينار

پروفسور بهنام نقش تبريزي، عضو هيات علمي دانشگاه استانفورد

 

مخاطبان

- مديران ارشد سازمان‌هاي دولتي و خصوصي                    - مديران فناوري سازمان‌ها

- مديران سيستم‌ها و فناوري اطلاعات سازمان‌ها                - مشاوران فناوري و توسعه بازار

- مديران بخش بهداشت و درمان                                      - برنامه‌ريزان استراتژيك در سازمان‌ها

 

موضوعات سخنراني (آشنايي با سخنرانان)

- قدرت تكنولوژي براي دگرگوني آينده                                                    دكتر حسين اسلامبولچي

- تحول سريع، يك رويكرد گام به گام                                                     دكتر بهنام نقش تبريزي

- گذر از قرن بيستم به قرن بيست و يكم، چشم‌انداز بهداشت و درمان        دكتر مصطفي رونقي

- مديريت يك كسب و كار توزيع، چالش‌ها و فرصت‌ها                     آزاده حريري

 

قدرت تكنولوژي براي دگرگوني آينده

در اين سخنراني دكتر اسلامبولچي خاطر نشان مي‌كند كه چگونه قدرت تكنولوژي آينده را دگرگون خواهد كرد. او نگرش خود را در مورد روندهاي مهم تكنولوژي در چند سال آينده ارائه مي‌دهد. همچنين تكامل و جهت‌گيري آتي ارتباطات اطلاعاتي را در تمام جوانب زندگي اجتماعي- دولت، تجارت، بهداشت، آموزش، امنيت، ارتش، فرهنگ و هنر- مورد بحث قرار مي‌دهد. دكتر اسلامبولچي چالش‌هاي پيش رو و فرصت‌هاي تحقيقاتي را براي محققان، مديران و جامعه شرح خواهد داد و در مورد روند تكنولوژي‌هاي برتر در دو دهه‌ي آينده بحث مي‌كند. او همچنين خاطر نشان مي‌كند كه چگونه اين روندهاي مهم صنعت ارتباطات را در قرن 21 دچار دگرگوني خواهد نمود.

 

تحول سريع: يك رويكرد گام به گام

فعل و انفعالات انقلاب اطلاعاتي، چرخه‌هاي كوتاه‌تر نوآوري، گام‌هاي سريع جهاني‌سازي و رقابت تنگاتنگ در دهه‌ي گذشته نيازمند يك مدل جديدي از تغيير است در اين سخنراني پروفسور تبريزي با توجه به تحقيق ده ساله‌ي انجام‌شده بر روي قريب به 500 شركت به ترسيم "تحول موثر و سريع در قرن 21" خواهد پرداخت و راهكار روشني را جهت دست‌يابي مديران و رهبران كسب و كار به تحول موثر و سريع ارائه مي‌دهد. همچنين در اين جلسه فرصت‌ها و كاربردهاي اين ايده‌ها براي شركت‌هاي كشورهاي در حال توسعه بحث خواهد شد.

اين سخنراني مبتني بر كتاب اخير پروفسور تبريزي با عنوان "Rapid Transformation to Greatness: A Step by Step Approach" است كه ماه نوامبر توسط Harvard Business Review منتشر خواهد شد.

 

گذر از قرن بيستم به قرن بيست و يكم، چشم‌انداز بهداشت و درمان

در اين سخنراني، پيشرفت‌هاي فناوري بر نظام بهداشت و درمان بررسي خواهد شد. همچنين درباره فرصت‌هاي آتي و چگونگي ايفاي نقش موثر كشورهاي در حال توسعه در اين حوزه‌ي نوظهور بحث مي‌شود.

 

مديريت يك كسب و كار توزيع، چالش‌ها و فرصت‌ها

سخنراني آزاده حريري بر روي مديريت يك كسب و كار توزيع در آمريكا مي‌باشد وي به خصوص در مورد چالش‌ها و فرصت‌هاي اين موضوع بحث خواهد نمود. وي همچنين پيراموان توسعه‌ي سيستم RFID در كنترل و انبارش كالاها صحبت مي‌كند.

نحوه‌ي مذاكره با اصناف و شركت‌هاي بزرگ نظير Proctor & Gamble، Kraft، Phillip Morris نيز در اين سخنراني مورد بحث قرار مي‌گيرد در نهايت وي توضيح خواهد داد كه چگونه افزايش انبارهاي توزيع شركتش (از 18000 فوت مربع به 500000 فوت مربع) موجب حركت سريع تجارت وي با حداكثر ظرفيت شده است.

 

 

-------

آگاهي، برنامه‌ريزي و استفاده بهينه از زمان

سه عامل كليدي موفقيت در زندگي امروز

تقويم روميزي توسعه‌ي مديريت (سال 86)

/ 0 نظر / 4 بازدید