کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها (22 آذرماه)

کارگاه آموزشی تدوین تجارب مدیریتی و مدیریت درس‌آموخته‌ها، 22 آذرماه (جمعه) در دو نیم‌روز توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

عدم تدوین درس‌آموخته‌ها و تجارب مدیریتی باعث انتقال کم تجربه جهت مدیریت بهتر پروژه‌های مشابه در سازمان‌های پروژه‌محور می‌گردد. بکارگیری روش‌های سیستماتیک برای استخراج، تدوین و انتقال دانش‌های فنی و راهبردی حاصل از اجرای پروژه، سازمان را از استفاده افراد از دانش صحیح مطمئن می‌سازد.

هزینه‌ی کارگاه 110 هزار تومان می‌باشد که شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه‌ی دبیرخانه‌ی کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دریافت خواهند کرد.

علاقمندان به ثبت نام (مهلت تا 14 آذر) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 12-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌های کارگاه

نیم‌روز اول

- سازمان یادگیرنده‌ی پروژه‌محور

- ثبت تجربه در پروژه

- فرایند مستندسازی، انتقال دروس و تجارب پروژه‌ها

- بررسی سه فرایند ثبت درس‌آموخته‌ی پروژه

الف) بررسی پس از اقدام (ARR)

ب) درو کردن دانش پروژه

ج) پروژه به عنوان فرصت ارشاد و راهنمایی

- جلسات، فرم‌ها و گزارشات ثبت درس‌آموخته‌ها

- نمونه‌های موفق پندآموزی در پروژه و نتایج به دست‌آمده از این نمونه‌ها در شرکت‌ها

 

نیم‌روز دوم

- تعریف تجربه‌ی مدیریتی

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی خوب

- ویژگی‌های یک تجربه‌ی مدیریتی بد

- تفاوت تجربه‌ی مدیریتی با پژوهش موردی

- محتویات یک تجربه‌ی مدیریتی

- فرایند تدوین تجربه‌ی مدیریتی

- کارگروهی بررسی تعدادی از تجربه‌های مدیریتی

- چند نمونه‌ی اجرایی

مدرسین (آشنایی بیشتر)

 

مهندس مهدی کیامهر

- دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

 

مهندس مجید فراهانی

- مدیرعامل موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا

-عضو هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت پروژه

 

اهداف دوره

- شناسایی فواید و ضرورت‌های پندآموزی در پروژه

- تسلط بر فرآیندهای پندآموزی در پروژه

- آشنایی با نمونه‌های موفق پندآموزی

- تدوین تجارب مدیریتی

 

مخاطبین

حضور در این کارگاه به افراد زیر توصیه می‌شود:

- مدیران طرح‌های ارشد و میانی سازمان‌های پروژه‌محور

- مدیران پروژه‌ها

- کارشناسان پروژه

- کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

- کارشناسان مالی پروژه

- سایر علاقمندان به مباحث مدیریت پروژه

/ 0 نظر / 9 بازدید