برنامه‌ي زمان‌بندي IMC2007

پنجمين كنفرانس بين‌المللي مديريت با تشكيل سه كميته‌ي دانشگاهي، مديران و سياستگذاران دولتي بيش از 1200 مقاله و تجربه‌ي مديريتي را در گستره‌ي مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي، مديريت سازمان‌هاي عمومي و دولتي، مديريت سازمان‌هاي غيردولتي و مديريت شهري دريافت نمود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در بخش مقالات پژوهشي، 630 مقاله‌ي دريافتي توسط كميته‌ي دانشگاهي و داوران منتخب كنفرانس ارزيابي و داوري شد كه 55 مقاله جهت ارائه‌ي شفاهي و 79 مقاله جهت ارائه‌ي پوستري برگزيده شد. مقالات اين بخش در سالن 1 و 2 محل برگزاري كنفرانس حول 10 محور تخصصي ارائه مي‌شود و امكان پرسش و پاسخ در خصوص موارد مطرح‌شده فراهم است.

8 كارگاه موضوعي در كميته‌ي مديران با شكل‌دهي به شبكه‌اي از مديران حرفه‌اي موجب دريافت 600 آموزه و تجربه‌ي مديريتي شد كه پس از مشاوره‌هاي لازم، 30 تجربه به صورت شفاهي و 26 تجربه به صورت پوستري در كنفرانس ارائه خواهد شد كه اين بخش حول 5 محور تخصصي در سالن 3 برگزار مي‌شود.

همچنين موردكاوي‌هايي پيرامون تجارب برخي از مديران سرشناس و مجرب كشور در حوزه‌هاي نفت، خودروسازي، صدا و سيما، بانكداري و ... توسط يك تيم كارشناسي مستند و تدوين شده است كه در سالن مركزي محل برگزاري كنفرانس ارائه خواهد شد.

11 كارگاه و سمينار آموزشي توسط اساتيد داخلي و خارجي با موضوعات تخصصي در سالن‌هاي 4 و 3 محل برگزاري كنفرانس ارائه خواهد شد. اين بخش از برنامه‌هاي كنفرانس ماهيت آموزشي داشته و توسط مدرسان حرفه‌اي ارائه مي‌شود.

برگزاري 3 ميزگرد در خصوص مسائل روز با حضور مديران صنايع، مديران دولتي، صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه در برنامه‌هاي IMC2007 قرار گرفته است كه امكان پرسش و پاسخ براي حاضرين در نشست فراهم مي‌باشد.

 

سه‌شنبه، 27 آذرماه (15:40-14)

سالن مركزي

سه‌شنبه، 27 آذرماه (18-16:10)

جلسه افتتاحيه

 

جلسه‌ي عمومي (سخنراني)

چهارشنبه، 28 آذرماه

سالن مركزي

پنج‌شنبه، 29 آذرماه

جلسه‌ي عمومي (سخنراني)

10-8:20

جلسه‌ي عمومي (سخنراني)

جلسه‌ي عمومي (سخنراني)

12:10-10:30

ميزگرد قيمت‌گذاري خدمات عمومي

ميزگرد بودجه‌ريزي عملياتي

15:20-13:40

جلسه‌ي عمومي (سخنراني)

سخنراني

17:30-15:50

-

 

ارائه‌ي مقالات پژوهشي

چهارشنبه، 28 آذرماه

سالن 1

پنج‌شنبه، 29 آذرماه

منابع انساني و رفتار سازماني

10-8:20

مديريت تكنولوژي و توليد

منابع انساني و رفتار سازماني

12:10-10:30

مديريت عمومي

برنامه‌ريزي و سازمان‌دهي

15:20-13:40

بازاريابي و مديريت بازار

كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

17:30-15:50

-

سالن 2

مديريت مالي

10-8:20

ميزگرد اصلاحات نظام سلامت

توليد، عمليات و فرايند

12:10-10:30

مديريت دانش و اطلاعات

كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني

15:20-13:40

مديريت دانش و اطلاعات

حكمراني، اخلاق و مسووليت اجتماعي

17:30-15:50

-

 

ارائه‌ي تجارب مديريتي

/ 0 نظر / 3 بازدید