كارگاه بين‌المللي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه (27 تا 29 تيرماه)

كارگاه بين‌المللي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه، مدل مبناي جايزه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه انجمن بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA)، به مدت سه روز،27 تا 29 تيرماه (چهارشنبه تاجمعه)، ازساعت 8 الي 17برگزار مي‌شود. (آخرين كارگاه آموزشي تربيت ارزياب جايزه‌ي مديريت پروژه در ايران از سوي IPMA)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كارگاه توسط OttoZieglmeierو همكاريدكتر ميترا آراميارائه مي‌گردد. (به زبان انگليسي همراه با ترجمه‌ي همزمان) و شركت‌كنندگان در دوره مي‌توانند نقاط قوت و پتانسيل‌هاي بهبود را در پروژه‌هاي سازمان‌هاي خود تشخيص دهند و با تعريف برنامه‌هاي بهبود در آن پروژه‌ها، آنها را در مسير تعالي و بلوغ پيش ببرند. همچنين اين کارگاه آموزشي توانمندي حضور در فرايند جايزه‌يبين‌المللي مديريت پروژه را که هر سال در سطح بين المللي براي معرفي و انتخاب بهترين پروژه‌ها برگزار مي‌گردد، فراهم مي‌آورد. (مدل تعالي مديريت پروژه)

 

هزينه‌ي اين دوره مبلغ ۳۹۵ هزار تومان مي‌باشد كه به شركت‌كنندگان گواهي‌نامه‌ي بين‌المللي ارزياب جايزه‌ي مديريت پروژه اعطا خواهد شد. (كسب اين گواهي نيازمند دارا بودن حداقل ۳ سال تجربه‌ي كاري مرتبط با پروژه يا تركيبي از فعاليت‌هاي دانشگاهي و كاري مرتبط مي‌باشد.)

علاقمندان جهت ثبت نام (تا 12 تير) و كسب اطلاعات تكميلي مي‌توانند با موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا از طريق كانال‌هاي ارتباطي زير تماس حاصل نمايند:

تلفن: 12-۸۸۳۴۲۹۰۸، فكس: ۸۸۳۴۲۹۱۳، پست الكترونيكي: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل‌هاي کارگاه

1- کليات: مدل تعالي پروژه‌ي (PEM) موسسه‌يبين‌المللي مديريت پروژه (IPMA) و نگاهي به ساير مدل‌هاي موجود

2- مقدمه‌اي بر مدل تعالي پروژه (PEM)

3- معيارهاي مدل: ٩ معيار، ٢٢ زيرمعيار و شاخص‌هاي عملکرد

4- کار فردي و کارتيمي: نقش‌ها و تعهدات ارزيابان،عوامل اثرگذار بر فرايند ارزيابي

5- فرايند ارزيابي پروژه: مفهوم رتبهدهي ارزيابي

6-مفهوم تصميم‌گيري به روش اجماع تيم: ارزيابي فردي و معيار درجه‌بندي

7- مفهوم بازخورد: تدوين نقاط قوت، حوزه‌هاي بهبود و نحوه‌يبازديد از محل

8- فرايند بازديد از محل: آماده‌سازي، اجرا و بازخورد

اهداف كارگاه

- آشنايي با مباحث تئوريك مدل تعالي پروژه

- كسب توانايي‌هاي لازم جهت ارزيابي پروژه‌ها

 

شرکت‌کنندگان

حضور در اين کارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

- مديران عامل سازمان‌هاي پروژه‌محور

- مديران تعالي و توسعه سازمان

- مديران دفاتر مديريت پروژه

- مديران پروژه و برنامه

- مديران و كارشناسان ارشد كيفيت و برنامه‌ريزي و كنترل سازمان‌هاي پروژه‌محور

- علاقمندان به مباحث تعالي و بلوغ پروژه

 

سوابق مدرسين کارگاه

مدرس كارگاه: Otto Zieglmeier

پس از تحصيل در فناوري شيميايي، بيش از ٢۵ سال در شرکت‌هاي تراز اول صنايع شيميايي جهان همچون باير اي. جي آلمان و بريتيش آي.سي. ايي در پست‌هاي مديريتي ارشد خدمت کرده است.وي از سال ١٩٩۴ با تمرکز بر انتقال تعالي مديريت بين‌المللي، در صنعت مشاورهي يريت کار کرده است. مهم‌ترين سوابق حرفه‌اي او عبارتند از:

- نايب رئيس انجمن بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA)

- عضو هيات مديره‌يموسسه مديريت پروژه‌يآلمان (GPM)

- رئيس هيات مديره‌يجايزه‌ي موسسه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA)

- مدرس ارشد جايزه‌ي بين‌المللي مديريت پروژه و ارزياب جايزه کيفيت اروپا (EFQM)

- مدرس دوره‌هاي مديريت پروژه سطوح A تا D در موسسه‌ي مديريت پروژه‌يآلمان (GPM)

 

دستيار مدرس کارگاه: دكتر ميترا آرامي

- فوقليسانس و دكترا در رشته‌يعلوم كامپيوتري دانشگاه وين

- دانشيار و استاد مديريت پروژه‌يدر دانشگاه وين

- مديرعامل موسسه‌يمديريت پروژه و فرآيند ايرانيان (IPPMA)

- داراي گواهينامه‌يتدريس مديريت پروژه‌يIPMA

/ 0 نظر / 3 بازدید