مقدمه‌ي دكتر احمد روستا براي MM2008

دكتر احمد روستا، رييس شوراي سياستگذاري كنفرانس بين‌المللي مديريت بازاريابي در مقدمه‌ي خود براي كنفرانس دوم با برشمردن سير تحولات بازاريابي در ايران به مسير پيش روي اين تخصص اشاره مي‌كند و نكات حركت درست در اين مسير را گوشزد مي‌كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

استاد برجسته‌ي بازاريابي در يكي از اين نكات يادآوري مي‌كند عدم تشخيص در تفاوت و جايگاه ايستگاه‌هاي مسير باعث توقف بسيار طولاني در بعضي از ايستگاه‌ها خواهد شد كه تلاش براي حركت مجدد را دشوار مي‌كند. (متن كامل مقدمه)

 

-----

- چكيده مقالات MM2008 (59 + 25 چكيده مقاله)

- سخن دبير علمي كنفرانس (دكتر محمود محمديان)

/ 0 نظر / 3 بازدید