مقالات ارائه‌ي پوستري در iipmc2007 (مقالات برگزيده: ۶۰)

فهرست مقالات برگزيده جهت ارائه به صورت پوستري دررست ه‌ي  سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه توسط دبيرخانه‌ي كنفرانس اعلام شد.عنوان مقالات به همراه چكيده‌ي آنها در ذيل قابل دسترس و مطالعه مي‌باشد. (فهرست مقالات ارائه‌ي شفاهي نيز از سوي دبيرخانه‌ي كنفرانس اعلام شده است.)

همچنين بنابر اعلام دبيرخانه، كنفرانس در روزهاي برگزاري (۲و ۳ اسفندماه) شاهد حضور تعدادي از صاحب‌نظران مديريت پروژه جهت ارائه‌ي سخنراني در قالب سخنرانان كليدي خواهد بود.

جهت كسب اطلاعات تكميلي و شركت در كنفرانس از كانال‌هاي ارتباطي زير بهره بگيريد:

تلفن: 88342900، فاكس: 8۸836410

وب‌سايت: www.iipmc.com، پست الكترونيك: info@iipmc.com

/>

 

عنوان و كد مقالات برگزيده در بخش ارائه‌ي پوستري (دريافت به صورت يك‌جا ((2MB)

2: آفت‌شناسي پروژه‌ها و اهميت يادگيري سازماني در افزايش توان مديريت پروژه‌ي كشور

17: کاربرد مديريت کيفيت جامع در بهبود عملکرد کيفی پروژه‌های عمرانی

20: نقش پدافند غیرعامل در پروژه از دیدگاه الگوی تعاملی PMIT

21: مدل بودجه‌بندي چندپروژه‌اي براي پيشگيري از تاخيرات پروژه‌ها

23: مشارکت رویکردی جدید در سیستم‌های اجرای پروژه

24: کاربرد الگوریتم ژنتیک در موازنه زمان- هزینه‌ي پروژه‌ها

29: یک روش منصفانه برای مساله‌ي زمان‌بندی پرداخت‌ها در مدیریت پروژه

 36: Advance Technologies Appliance in Pipeline Project Management

38: ساختار شكست كار (WBS)- اولين ابزار مديريت پروژه

46: حوزه‌هاي كليدي بهبود و توسعه مجموعه‌هاي پيمانكاري مديريت

50: شناسایی و کاربرد CSFs در سیستم اجرای پروژه‌ها (PDS)

53: ارائه‌ي راهکاری نوین برای حل مسائل ریسک

55: کاربرد بهینه‌سازی کولونی مورچه در زمان‌بندی پروژه با منابع نامحدود

56: مدل تصميم‌گيري خبره چندمعياره‌ي فازي براي مطالعات امكان‌پذيري پروژه‌هاي تحقيقاتي

67: مقایسه‌ي نرخ تولید نیروی انسانی در فرآیند طراحی گروه کار

70: متدولوژی مدیریت ارزش کسب‌شده با رویکرد فازی

75: تغيير روش اجرايي خاك جايگزين كانال z-mcدر پروژه‌ي سد انحرافي نكارود (در قالب مهندسي ارزش)

80: رتبه‌بندی فاکتورهای موثر بر عملکرد پیمانکاران با توجه به طبقه‌بندی ريالی پروژه‌ها: پروژه‌های 3 عاملی

83: مهندسی ارزش و بازنگری فنی طرح، تشریح یک برداشت نادرست

 89: Consideration of Multi-Project Management Economical Effects

91: مدلي براي انتخاب پيمانکاران بر اساس تصميم‌گيري چندمعياره ساده‌ي وزين‌شده

101: بررسي راهکارهای بهينه‌سازی مهندسی ارزش با استفاده تکنيک‌های مديريت کيفيت

103: تامین مالی پروژه‌های ICT

106: نرم‌افزارهاي مديريت ريسك پروژه

108: جايگاه انواع مطالعات پيش‌سرمايه‌گذاري در چرخه و موفقيت سرمايه‌گذاري پروژه (غيرفعال)

109: تجزیه و تحلیل سیستمی علل تاخ

/ 0 نظر / 4 بازدید