کارگاه‌های ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

18 کارگاه آموزشی در ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، به منظور ارتقای کاربرد دانش مدیریت در سطح بنگاه‌های اقتصادی و مفهوم‌سازی تجارب مدیریتی برگزار خواهد شد.

موضوعات کارگاه‌ها طی پیمایشی در سطح کمیته‌های سه‌گانه‌ی کنفرانس و با مشارکت صاحب‌نظران علوم مدیریت به دست آمده است. (کنفرانس روز شنبه (30 آذر) از ساعت 14 با پنج سخنرانی افتتاح می‌گردد.)

 

روز دوم

سالن چهار

سالن پنج

توسعه و تسری استراتژی‌ها با مکانیزم BSC

مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی

ایجاد سازمان خلاق

Global Trends: Forces Shaping the Future Business Environment

OTSM Based Instruments for Stable and Sustainable Innovation

تحلیل بحران مالی جهانی

Managing Innovative Utilization of ICT in Organizations: Leveraging ICT Resources to Improve Competitive Posture

بهبود عملکرد فرایند به کمک طراحی برای شش سیگما

سالن سه

بکارگیری موثر عامل مدیریت طرح (MC) در پروژه‌های طرح و ساخت (EPC)

روز سوم

سالن چهار

سالن پنج

بهره‌وری در سازمان

Action Business Planning

فن برگردان پژوهش‌های خوب به مقاله‌های قابل چاپ

Best Management Practices Strategies in World Class Companies

استراتژی تصمیمات سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان

سالن سه

مدیریت مالی با رویکرد کلینیکی

سالن یک

آداب رفتار و ارتباطات بین‌الملل برای مدیران

نقش بازی‌های مدیریتی در آموزش مدیریت

سالن دو

کشف مساله در ماراتن نوآوری

 

-----

- سخنرانان کلیدی IMC2008

- ساختار برنامه‌ی IMC2008

/ 0 نظر / 7 بازدید