كارگاه آموزشي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه

كارگاه آموزشي سه روزه‌ي آشنايي با مدل تعالي مديريت پروژه، مدل مبناي جايزه بين‌المللي مديريت پروژه انجمن بين‌المللي مديريت پروژه (IPMA)، از تاريخ دوشنبه 22 الي چهارشنبه 24 آبان‌ماه 1385 از ساعت 8 الي 17در مجتمع پذيرايي فرشتهبرگزار مي‌گردد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين كارگاه توسط Otto Zieglmeier(نايبرئيسانجمنبين‌الملليمديريتپروژه (IPMA)،مدير جايزه بين‌المللي مديريت پروژه IPMA)و دكتر ميترا آرامي (مديرعامل موسسه‌ي مديريت پروژه و فرآيند ايرانيان (IPPMA)) ارائه مي‌گردد.

درايندورهشركت‌كنندگانمي‌توانندنقاطقوتوپتانسيل‌هايبهبودرادرپروژه‌هايسازمان‌هايخودتشخيصدهندوباتعريفبرنامه‌هايبهبوددرآنپروژه‌ها، آن‌هارادرمسيرتعاليوبلوغپيشببرند. همچنيناينکارگاهآموزشيتوانمنديحضور درفرايندجايزهبين‌الملليمديريتپروژهراکههرسالدرسطحبينالملليبراي معرفيوانتخاببهترينپروژه‌هابرگزارمي‌گردد،فراهممي‌آورد.

هزينه‌ي اين دوره بنابر خط‌مشي انجمن بين‌المللي مديريت پروژه مبني بر ترويج تعالي مديريت پروژه در ايران، با 70% تخفيف نسبت به كارگاه‌هاي مشابه مبلغ 310 هزار تومان منظور شده است. كه شامل مواردي چون گواهي‌نامه بين‌المللي ارزياب جايزه مديريت پروژه وعضويت در انجمن بين‌المللي IPMA مي‌گردد.(دوره زبان انگليسي (با ترجمه همزمان فارسي) مي‌باشد)

 

مهلت ثبت‌نام تا تاريخ 5 آبان‌ماه مي‌باشد، جهت اطلاعات بيشتر و ثبت‌نام با موسسه مديريت پروژه‌ي آريانا از طريق كانال‌هاي زير تماس حاصل فرماييد:

تلفن: 77651965، 88836412 نمابر: 88836410 و يا پست‌الكترونيك: apmi@aryanagroup.com

 

براي آشناي با مدل تعالي مديريت پروژه بر روي آن كليك كنيد.

 

پيش‌نياز دوره

با توجه به اينكه براي كسب گواهي‌نامه بين‌المللي ارزياب جايزه‌ي مديريت پروژه، داشتن حداقل 10 سال تجربه‌ي كاري مرتبط با پروژه يا تركيبي از فعاليت‌هاي دانشگاهي و كاري مرتبط، ضروري مي‌باشد، علاقمندان به حضور در دوره مي‌بايست حداكثر تا تاريخ دهم آبان‌ماه نسبت به ارسال فرم‌هاي مربوطه اقدام نمايند تا فرصت لازم جهت ارسال و بررسي مدارك آنان توسط انجمن بين‌المللي مديريت پروژه موجود باشد.

 

شرکت کنندگان

حضور در اين کارگاه به افراد زير توصيه مي‌شود:

-    مديران عامل سازمان‌هاي پروژه‌محور

-    مديران تعالي و توسعه سازمان

-    مديران دفاتر مديريت پروژه

-    مديران پروژه و برنامه

-    مديران و كارشناسان ارشد كيفيت و برنامه‌ريزي و كنترل سازمان‌هاي پروژه‌محور

-    علاقمندان به مباحث تعالي و بلوغ پروژه

 

اهداف كارگاه

-    آشنايي با مباحث تئوريك مدل تعالي پروژه

-    كسب توانايي‌هاي لازم جهت ارزيابي پروژه‌ها

 

سوابقمدرسين

/ 1 نظر / 6 بازدید
راه میان‌بر

این که بعد از ده سال آدم ببینه همچنان گروه سرپاست واقعا مایه خوشحالیه. شاد باشید.