ساختار برنامه‌ی ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت

ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت از شنبه تا دوشنبه (30 آذر تا دوم دی‌ماه) در سالن مرکزی و پنج سالن تخصصی مرکز همایش‌های رازی برگزار خواهد شد.

18 کارگاه آموزشی، 34 تجربه‌ی و آموزه‌ی مدیریتی در هشت محور و 45 مقاله‌ی پژوهشی برگزیده در 11 محور در روزهای دوم و سوم کنفرانس برگزار و ارائه خواهد شد.

برگزاری میزگردهای موانع توسعه‌ی صنعت مشاوره‌ی مدیریت در ایران و تحلیلی بر وضعیت آموزش مدیریت در ایران به همراه 19 سخنرانی اساتید داخلی و خارجی در هفت جلسه در سالن مرکزی برنامه‌ریزی شده است.

در طرح‌ریزی برنامه‌های کنفرانس انطباق هر چه بیشتر با مسائل و چالش‌های سازمان‌های کشور در گستره‌ی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، سازمان‌های عمومی و دولتی و سازمان‌های غیر دولتی مدنظر قرار گرفته است. (کنفرانس روز شنبه (30 آذر) از ساعت 14 با پنج سخنرانی افتتاح می‌گردد.)

 

روز اول

 

 

 

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

 

 

افتتاحیه

سخنرانی

روز دوم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

سخنرانی

سخنرانی

میزگرد

سخنرانی

سالن یک

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

سالن دو

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی مقاله

ارائه‌ی تجربه

سالن سه

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

ارائه‌ی تجربه

کارگاه آموزشی

سالن چهار

کارگاه آموزشی

سالن پنج

روز سوم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

سالن مرکزی

سخنرانی

سخنرانی

میزگرد

/ 0 نظر / 7 بازدید