ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها)

کارگاه‌ها و سخنرانی‌های ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع توسط صاحب‌نظران دانشگاهی و حرفه‌ای و براساس نیاز مخاطبین کنفرانس در زمینه‌ی مهندسی صنایع ارائه می‌شود.

کنفرانس در 30 بهمن و اول اسفندماه (چهارشنبه و پنج‌شنبه) توسط دانشکده‌ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف با همکاری انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار می‌شود. (برنامه‌ی زمان‌بندی در هفته‌ی منتهی به کنفرانس اعلام خواهد شد.)

 

عناوین برخی کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها

- جهت‌گیری‌های تازه در مهندسی صنایع (ارائه توسط Bidandaاز دانشگاه Pittsburgh)

- تحلیلی بر جایگاه اقتصاد زنجیره‌ی تامین در سطح جهانی (ارائه توسط Kleindorfer از دانشگاه Pensylvania (دانشکده‌ی Wharton))

- چالش‌های اجرای موثر پروژه‌های مهندسی مجدد فرایندها (BPR)

- تئوری بازی

- مقایسه‌ی تطبیقی استانداردهای مدیریت پروژه

- چالش‌های پیاده‌سازی شش سیگما در شرکت‌های ایرانی

- ابزارهای تصمیم‌گیری

- ابزارهای چندپنجره‌ای برای کشف مساله‌های سیستم و سازمان

- طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

- مدیریت تحول

- مدیریت تکنولوژی

- مدیریت درآمد

- استراتژی اقیانوس آبی

- هوشمندی رقابتی

- داده‌کاوی و کشف دانش در مهندسی صنایع

- چگونگی رویکرد تحقیق علمی

 

 

-----

- نتایج ارزیابی مقالات IIEC2009

- سخنرانان بین‌المللی IIEC2009

/ 0 نظر / 9 بازدید