سخنرانان بین‌المللی چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه

پنج استاد بینالمللی و صاحبنظر برجستهجهت سخنرانی و ارائهی کارگاه در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه(29 و 30 مرداد) حضور خواهند داشت.

علاقمندان جهت ثبت نام در کنفرانس و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی دبیرخانه استفاده نمایند:

تلفن: 4-88342900، وب‌سایت: www.iipmc.com

 

دکتر کلاوس یورگ پاننباخر (Dr. Pannenbaecker)

- رییس سابق انجمن بینالمللی مدیریت پروژه و انجمن مدیریت پروژهی آلمان(GPM)

- عضو تیم تحریریهی استاندارد جهانی مدیریت پروژه ICB

- ارزیاب گواهینامههای بینالمللی مدیریت پروژه IPMA

چگونه پروژه‌ها را بهتر مدیریت کنیم؟

هر مدیر پروژهای در ابتدای پروژه خود با این احساس مواجه است که در کجای پروژه شاهد ریسک خواهد بود و او احتمالا در پایان پروژه همان ریسکها را مشاهده میکند. آگاهی از حوزههای رخداد ریسک، نقاط قوت و ضعف را در مدیریت پروژه آشکار و با چگونگی مدیریت در آینده آشنا میکند.

دکتر تور مولر (Dr. Moller)

- دکترای مدیریت اجرایی

- مشاور و مدرس در زمینهی مدیریت پروژه و سایر شاخههای مدیریت اجرایی

- ارزیاب بینالمللی تعالی پروژه

- سرارزیاب و مدرس ارزیابان تعالی پروژه

- عضو هیات مدیرهی GPM

- مدیر جایزهی تعالی پروژه‌ی آلمان

- عضو هیات مدیرهی جایزهی بینالمللی IPMA

مدیریت ذینفعان در هنگام تعالی پروژه در  سازمان

توفیق اجرای اقدامات و طرح‌های سیستمی و مدیریتی در گروی شناخت ذی‌نفعان و تلاش برای دست‌یابی به اهداف متوازن در این زمینه است. این کارگاه در محورهای شناخت، فشارها و علاقمندی‌ها، هزینه‌ها و منافع و چگونگی مدیریت کارای ذی‌نفعان در هنگام اجرای تعالی پروژه در سازمان تشریح می‌شود.

پروفسور علی جعفری (Prof. Jafari)

- دکتری اقتصاد بازرگانی

- استاد و رییس دانشگاه بینالمللی استرالیا

- استاد برجستهی مدیریت پروژه

- ارائهی خدمات حرفهای و مشاورهای مدیریت پروژه به سازمان‌ها

توسعه‌ی حرفه‌ای در سازمان‌های پروژه‌محور

قابلیتها یا شایستگیهای  کلیدی یک سازمان کاملا مرتبط با نوع کسب و کار و اهداف استراتژیک آن و نوع محصولات و خدمات است. سازمان باید بتواند برای ایجاد یا توسعهی مجموعهی بهینه از قابلیتهای مورد نیاز برنامهریزی نماید.

الکساندر متی (Mattey A.)

- استاد دانشگاه ژنو سوئیس

- متخصص PMO و بلوغ سازمانی مدیریت پروژه

- مدیرعامل pmexperts

- معاون PMI سوئیس

- 24 سال تجربهی مدیریت پروژه در کشورها

ساخت یک سازمان پروژه‌محور

بیشترافراد درگیر در پروژه‌ها به مدیریت پروژه اعتقاد دارند. اما افراد ارشد در ساختار سازمانی مانند مدیران عامل رفتار مشابهی با مدیریت پروژه ندارندکه با مشکلاتی برای تحویل پروژههای خود در زمان و بودجه برنامهریزی شده روبهرو هستند.

ویکو والیلا (Valila V.)

- قائممقام انجمن بینالمللی مدیریت پروژه

- رییس انجمن بینالمللی مدیریت پروژهی فنلاند

- متخصص حوزهی مدیریت ریسک

- مدرس و ارائهدهندهی کارگاههای آموزشی و سخنرانی در سمینار و کنفرانس‌ها

 

سخنرانی‌ها

راه رسیدن به تعالیپروژه (دکتر مولر)

در این سخنرانی علاوه بر طرح مفاهیم و اهداف تعالی پروژه، هزینه‌ها و منافع حاصل از اجرای آن را طرح خواهد شد. همچنین تفاوت تعالی در یک پروژه و یک سازمان و نحوه‌ی اجرای آن تشریح خواهد شد. در پایان نیز اصلی‌ترین موانع فرارویسازمان‌ها در مسیر تعالی مطرح می‌شود.

مدیریت و ارزیابی عملکرد پروژه/برنامه: نیاز به یک تغییر الگو (پروفسور جعفری)

به طور سنتی ارزیابی عملکرد بر گذشته و تاثیر تصمیمات گرفته‌شده قبل از انجام ارزیابی تمرکز دارد. به عنوان یک نیاز مدیریتی، مشارکت فاکتورهایی که میزان شکل‌گیری و تاثیر پذیرفتن اهداف کسب و کار از عملکرد پروژه را نشان می‌دهند نیز ضروری خواهد بود.

روندهای مدیریت پروژه (دکتر پاننباخر)

ارزش افزوده‌ی کسب و کار پروژه (کسب و کار از طریق پروژه‌ها) درکشور آلمان از 2% در سال 2007 به 15% در سال 2020 افزایش خواهد یافت و این درحالی است که سایر کشورهای اروپایی نیز چنین رقم افزایشی را پیش‌بینی کرده‌اند. اگرچه مدت‌های مدیدی پروژه‌ها بر مبنای روابط قوی سلسله‌مراتبی، مدیریت می‌شده‌اند، اماامروزه وضعیت متفاوتی را شاهدهستیم.

 

 

-----

- مقالات iipmc2008 (بخش ارائه‌ی شفاهی)

- کارگاه‌های iipmc2008

/ 0 نظر / 9 بازدید