کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه (13 الی 15 آذر)

کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه، 13 الی 15 آذرماه (سه روز آخر هفته) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

برمبنای این مدل، پروژه‌های برتر در سطح ملی و بین‌المللی که در فرایند ارزیابی پروژه‌ها شرکت می‌کنند، جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه را دریافت می‌کنند و سازمان‌های پروژه‌محور با دریافت گزارش بازخورد و نقاط بهبود پروژها در معیارهای نه‌گانه می‌توانند موفقیت در دست‌یابی به اهداف‌شان را رشد و توسعه دهند.

هزینه‌ی کارگاه 485 هزار تومان می‌باشد و به ثبت نام‌کنندگان به شرط موفقیت در امتحان دوساعته‌، گواهی‌نامه‌ی معتبر ارزیاب جایزه‌ی ملی مدیریت پروژه اعطا خواهد شد. (کارگاه به زبان انگلیسی همراه با ترجمه‌ی همزمان فارسی برگزار می‌گردد.)

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا پایان آبان) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب

- کلیات: PEM و نگاهی به سایر مدل‌ها

- مقدمه‌ای بر PEM

- معیارهای مدل: 9 معیار، 22 زیرمعیار و شاخص‌های عملکرد

- کار فردی و کارتیمی: نقش‌ها و تعهدات ارزیابان، عوامل اثرگذار بر فرایند ارزیابی

- فرایند ارزیابی پروژه: مفهوم رتبه‌دهی ارزیابی

- مفهوم تصمیم‌گیری به روش اجماع تیم: ارزیابی فردی و معیار درجه‌بندی

- مفهوم بازخورد: تدوین نقاط قوت، حوزه‌های بهبود و نحوه‌ی بازدید از محل

- فرایند بازدید از محل: آماده‌سازی، اجرا و بازخورد

اساتید کارگاه

 

پروفسور مری مک‌کینلی (Mary McKinlay)

- قائم‌مقام انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه

- رییس کمیته‌ی جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه

- استاد مدیریت پروژه در دانشگاه ESC Lille

- رییس هیات منصفه‌ی جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه

- ارزیاب بین‌المللی تعالی پروژه و مدرس ارزیابان جایزه‌ی تعالی پروژه

 

دکتر محمدحسین صبحیه

- موسس و رییس هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت پروژه‌ی ایران

- عضو هیات علمی و رییس دپارتمان مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

- ارزیاب بین‌المللی جایزه‌ی مدیریت پروژه‌ی IPMA

- دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه بیرمنگام

- عضو کمیته‌ی علمی کنفرانس‌های مدیریت پروژه

آشنایی

این مدل از سال 1997 در کشور آلمان مبنای جایزه‌ی مدیریت پروژه قرار گرفت و تا سال 2000 جایزه‌ی مدیریت پروژه‌ی آلمان نام داشت. در سال 2001 به جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه آلمان تغییر نام یافت و در سال 2002 جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه نام گرفت که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می‌دهد.(...)

/ 0 نظر / 12 بازدید