مقالات برتر سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه

بنابر اعلام دبيرخانه‌ي كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه مقالات زير در كنفرانس سوم به عنوان مقالات برتر شناخته شدند:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- تحليلي بر عوامل تغيير زمان و هزينه در پروژه‌هاي سدسازي و ميزان تاثير كارفرما، مشاور و پيمانكار در آن

- ارائه‌ي مدلي براي در نظرگيري وابستگي عدم قطعيت‌ها در شببيه‌سازي مونت‌كارلو به منظور بهبود فرايند تحليل كمي ريسك پروژه

- اخذ و بازنمايي دانش تاخيرات در پروژه‌هاي پتروشيمي ايران

 

 

لازم به ذکر استچهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه در ارديبهشت سال 87، دو بخش مطالعات كاربردي و مقالات علمي برگزار خواهد شد كه دبيرخانه‌ي كنفرانس از تمامي علاقمندان براي ارائه‌ي مقالات و تجارب خود دعوت به عمل آورده است و زمان‌بندي دريافت مقالات به زودي اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید