مقالات ارائه‌ي شفاهي در ‏iipmc2007‎‏ (39 مقاله‌ي برگزيده)‏

فهرست مقالات برگزيده جهت ارائه به صورت شفاهي دررست ه‌ي  سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه توسط دبيرخانه‌ي كنفرانس اعلام شد كه عنوان مقالات به همراه چكيده‌ي آنها در ذيل قابل دسترس و مطالعه مي‌باشد. (IEBoard برنامه‌ريزي دبيرخانه‌ي كنفرانس را جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي انتخاب و بهره‌برداري مطلوب‌تر شركت‌كنندگان از فضاي كنفرانس را ارج مي‌نهد.)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سومين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه در 1و 2 اسفند (روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه) در تهران، محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. جهت كسب اطلاعات تكميلي و شركت در كنفرانس از كانال‌هاي ارتباطي ذيل بهره بگيريد:

تلفن: 88342900، فاكس: 8836410

وب‌سايت: www.iipmc.com، پست الكترونيك: info@iipmc.com

 

 

عنوان و كد مقالات برگزيده در بخش ارائه‌ي شفاهي (دريافت به صورت يك‌جا ((1.5MB)

 

15: Humor in Project Management

28: ارائه‌ي يک رويکرد جديد در ارزيابي متوازن پروژه‌ها

35: بررسي علل تاخيرات بخش مهندسي در پروژه‌اي آب و فاضلاب با استفاده از تصميم‌گيري چندمعياره‌ي فازي

45: مديريت مجازي در پروژه‌هاي عمراني (بررسي اعمال مديريت مجازي در پروژه پايانه مترو فتح‌آباد 4)

49: Project Feasibility: A Framework for Analysis

68: کاربرد گرت فازي براي زمان‌بندي پروژه

72: کاربرد انحراف معيار فعاليت‌ها براي تعيين اندازه‌ي بافرها در زنجيره‌ي بحراني

79: بررسي سيستم‌هاي ارزيابي مقدماتي و فاکتورهاي موثر بر عملکرد پيمانکاران: پروژه‌هاي 3 عاملي

95: تخمين مدت زمان فعاليت‌هاي پروژه با استفاده از نظريه‌ي فازي

102: نظام اختتام ستادي پروژه در مديريت پروژه

107: بهينه‌سازي هزينه زمان: استفاده از منطق فازي در عدم قطعيت هزينه‌ها

111: حل مساله موازنه‌ي هزينه- زمان پروژه با در نظر گرفتن محدوديت منابع با استفاده از الگوريتم ژنتيک چندشاخصه

112: Project Performance Measurement Using Balanced Scorecard

114: مديريت پروژه در بخش دولتي ايران

128: Knowledge Management in IT Projects (Disabled)

146: معرفي و ارزيابي ابزارهاي ردگيري و كنترل ريسك‌هاي پروژه

150: استقرار سيستم کنترل کيفيت، گلوگاه توسعه‌ي طرح و ساخت

154: روش تعيين زمان‌بندي پرداخت‌ها در پروژه

155: روشي براي سنجش ميزان انطباق پروژه با استاندارد PMBOK

161: Waste Management Practices in Construction Sites (Disabled)

162: برآورد ميزان تاثير ذي‌نفعان در پروژه‌هاي ساخت و ارائه‌ي روشي به منظور تحليل و مديريت ذينفعان

163: يک رويکرد فازي بر اساس مفهوم الکتره І براي ارزيابي و انتخاب پيمانکاران

164: تحليلي بر عوامل تغييرات زمان و هزينه در پروژه‌هاي سدسازي و ميزان تاثير كارفرما، مشاور و پيمانكار در آن

173: خصوصي‌سازي، راهکاري در جهت تامين مالي و مديريت بزرگراه‌ها

179: الگوگيري از متد am/pm در طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پروژه

181: امکان اجراي پروژه‌هاي مديريت شهري با بهره‌گيري از پيمان BOT

185: ارائه‌ي روشي تلفيقي جهت ايجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصميم دانشي در پروژه‌ها 

186: بررسي شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد پروژه

196: شناسايي عوامل موثر بر بحراني بودن فعاليت‌ها در پروژه‌هاي بزرگ 

198: Portfolio Management and Management by Portfolios (Disabled)

199: نقش مديريت منافع در موفقيت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات

201: مديريت خلاقانه پروژه‌هاي تحقيقاتي

207: مديريت ريسک پيشنهاد قيمت در پروژه‌هاي ساختماني

208: ارائه‌ي مدلي براي در نظرگيري وابستگي عدم قطعيت‌ها در شبيه‌سازي مونت‌کارلو به منظور بهبود فرآيند تحليل كمي ريسك پروژه

211: بررسي کاربردي مديريت ريسك؛ پروژه‌ي نيروگاهي

220: اخذ و بازنمايي دانش تاخيرات در پروژه‌هاي پتروشيمي ايران

226: پياده‌سازي فرآيندهاي استاندارد PMBOK با استفاده از تكنيك تجزيه و تحليل سلسله مراتبي (AHP)

240: ضرورت تلفيق مديريت ريسك و مهندسي ارزش در مديريت پروژه‌هاي بزرگ عمراني

241: مقايسه بلوغ مديريت پروژه‌هاي فن‌آوري اطلاعات و موفقيت آنها در ايران

 

-----

   سال آينده خود را از هم‌اكنون برنامه‌ريزي كنيد: سال 1386 در يك نگاه (كليك كنيد)

/ 0 نظر / 4 بازدید