کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه (سه روز)

کارگاه بین‌المللی آشنایی با مدل تعالی پروژه به مدت سه روز، 31 مرداد الی دوم شهریورماه (پنج‌شنبه تا شنبه) توسط موسسه‌ی مدیریت پروژه‌ی آریانا برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان این کارگاه می‌توانند نقاط قوت و فرصت‌های بهبود پروژه‌های سازمانی‌شان را براساس 9 معیار استخراج نمایند و در مورد مسیر تعالی و بهبود پروژه‌ها قضاوت نمایند و از این طریق به دنبال روش‌های بهبود عملکرد و موفقیت پروژه‌های خود باشند.

هزینه‌ی کارگاه 485 هزار تومان می‌باشد و به ثبت نام‌کنندگان، گواهی‌نامه‌ی معتبر ارزیاب جایزه‌ی ملی مدیریت پروژه اعطا خواهد شد. (کارگاه به زبان انگلیسی همراه با ترجمه‌ی همزمان فارسی برگزار می‌گردد.)

انجمن مدیریت پروژه‌ی ایران فرایند ارزیابی و ارائه‌ی جایزه‌ی ملی مدیریت پروژه را آغاز نموده که دارندگان گواهی‌نامه می‌توانند به عنوان ارزیاب با انجمن همکاری نمایند و به تهیه‌ی گزارش بازخور و نقاط بهبود برای پروژه‌های برتر بپردازند.

علاقمندان جهت ثبت نام (مهلت تا 15 مرداد) و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند از کانال‌های ارتباطی زیر استفاده نمایند:

تلفن: 9-88342908، فکس: 88342913، پست الکترونیکی: apmi@aryanagroup.com

 

سرفصل مطالب

- کلیات: PEM و نگاهی به سایر مدل‌ها

- مقدمه‌ای بر PEM

- معیارهای مدل: 9 معیار، 22 زیرمعیار و شاخص‌های عملکرد

- کار فردی و کارتیمی: نقش‌ها و تعهدات ارزیابان، عوامل اثرگذار بر فرایند ارزیابی

- فرایند ارزیابی پروژه: مفهوم رتبه‌دهی ارزیابی

- مفهوم تصمیم‌گیری به روش اجماع تیم: ارزیابی فردی و معیار درجه‌بندی

- مفهوم بازخورد: تدوین نقاط قوت، حوزه‌های بهبود و نحوه‌ی بازدید از محل

- فرایند بازدید از محل: آماده‌سازی، اجرا و بازخورد

اساتید کارگاه

 

دکتر تور مولر (Dr. Moller)

- عضو هیات مدیرهی جایزهی بینالمللی IPMA

- عضو هیات مدیرهی GPM

- مدیر جایزهی تعالی پروژه‌ی آلمان

- عضو هیات منصفه‌ی جایزهی بینالمللی تعالیپروژه

- ارزیاب بینالمللی تعالی پروژه و ارزیاب و مدرس ارزیابان تعالی پروژه

 

دکتر محمدحسین صبحیه

- موسس و رییس هیات مدیره‌ی انجمن مدیریت پروژه‌ی ایران

- عضو هیات علمی و رییس دپارتمان مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس

- ارزیاب بین‌المللی جایزه‌ی مدیریت پروژه‌ی IPMA

- دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه بیرمنگام

- عضو کمیته‌ی علمی کنفرانس‌های مدیریت پروژه

آشنایی

مدل‌های تعالی مدل‌های غیرالزامی هستند که چارچوبی برای ارزیابی میزان تعالی سازمان‌ها در بکارگیری بهترین شیوه‌ها فراهم می‌آورند. مدل تعالی موجود در حوزه‌ی مدیریت و مدیریت پروژه، مدل تعالی پروژه نام دارد که با توسعه‌ی مدل اروپایی تعالی کسب و کار (EFQM) و مخصوص سازمان‌های پروژه‌محور طراح شده و مبنای جایزه‌ی بین‌المللی مدیریت پروژه می‌باشد. (...)

/ 0 نظر / 9 بازدید